Dogodki

> Domov > Dogodki

Dogodki

Izobraževanje za svetovalce za promocijo zdravja pri delu 2016
Izobraževanje za svetovalce za promocijo zdravja pri delu (PZD) se izvaja v okviru programa Čili za delo že od leta 2006.
Srečanje mreže za promocijo zdravja pri delu 2015
Letošnje srečanje Slovenske mreže za promocijo zdravja pri delu bo 24. novembra v ljubljanskem Grand hotelu Union. Na srečanju bodo podjetja, vključena v mrežo, predstavila svoje aktivnosti na področju skrbi za zdravje delavcev.
Izobraževanje za svetovalce za promocije zdravja pri delu (Čili za delo)

Izobraževanje za svetovalce za promocijo zdravja pri delu (PZD) se izvaja v okviru programa Čili za delo že od leta 2006.

Delavnice za male delodajalce

Delavnica je namenjena vsem, ki jih zanima področje promocije zdravja pri delu (PZD) oz. načrtovanje ukrepov promocije zdravja, predvsem pa mikro in malim podjetnikom ter samostojnim podjetnikom, ki v promociji zdravja prepoznajo koristi za posameznika, za delovno organizacijo in za družbo.

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki
Priročnik