Projekti

> Domov > Projekti > PRESTA - PREhranski STAtus zaposlenih v UKC Ljubljana
< Nazaj na projekti

PRESTA - PREhranski STAtus zaposlenih v UKC Ljubljana

RAZISKAVA »PreSta v UKC Ljubljana«

Urejena prehrana na delovnem mestu je pomemben dejavnik zadovoljstva zaposlenih.

Zagotavljanje in omogočanje dostopnosti zdrave in uravnotežene prehrane na delovnem mestu je izjemno zahtevna naloga za vse delodajalce ne glede na organizacijsko obliko in velikost delovne organizacije, poseben izziv pa predstavlja organizacijam z večizmenskim delom.


Raziskava, ki jo pogovorno imenujemo »PreSta v UKC Ljubljana« temelji na analizi prehranskega statusa in prehranskih navad zaposlenih s pomočjo vprašalnika, ki ga delavci lahko izpolnijo bodisi med obdobnim preventivnim zdravstvenim pregledom na KIMDPŠ ali pa preko intraneta.
Namen raziskave je predvsem na podlagi analize prehranskega statusa zaposlenih v UKC Ljubljana ugotoviti katere so tiste skupine delavcev (npr. po poklicnih skupinah, spolu, izmeni, organizacijski enoti) kjer je treba ukrepati na področju osveščanja o zdravih prehranskih navadah ter zagotavljanja ustreznega okolja, ki omogoča in spodbuja zdrave odločitve posameznika glede prehrane.


Kakšna je temeljna problematika organiziranja prehrane delavcev v delovnih organizacijah ter kakšni so glavni cilji projekta pa si lahko preberete v nadeljevanju ...

Več informacij ...


Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki
infotočka MDPŠ