Projekti

> Domov > Projekti

Projekti

Evropska mreža za promocijo zdravja pri delu (European Network for Workplace Health Promotion - ENWHP) v letih 2007-2009 razvila 7. skupno pobudo ...
Po podatkih različnih raziskav je v Evropi v povprečju okoli 10 odstotkov zaposlenih žrtev različnih oblik trpinčenja na delovnem mestu ...
Namen projekta je vplivati na delodajalce in delavce, da bodo v okviru vseživljenjskega učenja osvajali znanje in veščine za zdrav delovni in življenjski slog ...
Projekt LEECH (Krepitev transverzalnih kompetenc nižje izobraženih delavcev, povezanih z njihovimi izbirami v zvezi z zdravjem, v okviru sprememb na trgu dela)  ...
Projekt promocije duševnega zdravja pri delu MentHealthWork je bil 8. skupna pobuda Evropske mreže za promocijo zdravja pri delu (ENWHP) ...
V okviru projekta Irene – Soočenje s tranzicijo (Irene - Facing Transitions) smo z metodo študije primera proučili dve slovenski podjetji, v katerih je potekalo prestrukturiranje.

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki
Priročnik