Čili po korakih

> Domov > Čili za delo > Čili po korakih

Čili po korakih

Primeri dobre prakse kažejo, da so zdravi in zadovoljni delavci, ki delajo v varnem in spodbudnem delovnem okolju, produktivnejši in ustvarjalnejši, redkeje zbolijo ter prispevajo k ugledu organizacije v javnosti. Vse to se odraža v številnih koristih za organizacijo, tudi finančnih. Zato je smotrno poskrbeti,da se zdravje zaposlenih ohranja in izboljšuje.

Pričujoča priporočila po korakih bodo organizacijam v pomoč pri načrtovanju programov za boljše zdravje zaposlenih, ki jih kot obvezo delodajalca uvaja tudi zakonodaja.
Mikro podjetje
Malo podjetje
Srednje ali veliko podjetje
Izberite velikost podjetja