Dogodki

> Domov > Dogodki

Dogodki

Izobraževanje za svetovalce za promocijo zdravja pri delu 2017
Izobraževanje za svetovalce za promocijo zdravja pri delu se izvaja v okviru programa Čili za delo že od leta 2006. Letošnje izobraževanje bo potekalo od 14. septembra do 13. oktobra.
Varno delo na soncu - strokovno srečanje
V letošnjem letu začenjamo kampanjo za boljše zdravje in večjo varnost delavcev, ki delajo pretežno na prostem in so v poletnih mesecih izpostavljeni tako škodljivim vplivom UV-sevanja kot tudi visokim temperaturam. Kot uvod v kampanjo, ki poteka pod sloganom Varno delo na soncu, smo 7. junija 2017 v Grand hotelu Union v Ljubljani organizirali strokovno srečanje.
Srečanje mreže za promocijo zdravja pri delu 2016
Srečanje slovenske mreže za promocijo zdravja pri delu je potekalo 6. decembra v ljubljanskem Grand hotelu Union. Vodilna tema srečanja je bila pomen načrtovanja programov promocije zdravja pri delu v podjetjih in analize zdravja kot pomembne faze načrtovanja, predstavljeni pa so bili tudi trije primeri dobre prakse na področju promocije zdravja pri delu v slovenskih podjetjih.
Izobraževanje za svetovalce za promocijo zdravja pri delu (Čili za delo)
Izobraževanje za svetovalce za promocijo zdravja pri delu se izvaja v okviru programa Čili za delo že od leta 2006.
Drugi dan za zdravje v UKC Ljubljana
V maju 2016 smo v UKC Ljubljana organizirali drugi dan za zdravje kot enega od ukrepov promocije zdravja v okviru programa za prepreprečevanje kostno-mišičnih bolezni.
Zdravo in varno delo z azbestom
V marcu 2016 potekajo delavnice za zaposlene v krovski in drugih gradbenih dejavnostih, kjer lahko prihaja do izpostavljenosti azbestu.

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki
Priročnik