Dogodki

> Domov > Dogodki

Dogodki

Varno delo na soncu - strokovno srečanje
V letošnjem letu začenjamo kampanjo za boljše zdravje in večjo varnost delavcev, ki delajo pretežno na prostem in so v poletnih mesecih izpostavljeni tako škodljivim vplivom UV-sevanja kot tudi visokim temperaturam. Kot uvod v kampanjo, ki poteka pod sloganom Varno delo na soncu, smo 7. junija 2017 v Grand hotelu Union v Ljubljani organizirali strokovno srečanje.
Srečanje mreže za promocijo zdravja pri delu 2016
Srečanje slovenske mreže za promocijo zdravja pri delu je potekalo 6. decembra v ljubljanskem Grand hotelu Union. Vodilna tema srečanja je bila pomen načrtovanja programov promocije zdravja pri delu v podjetjih in analize zdravja kot pomembne faze načrtovanja, predstavljeni pa so bili tudi trije primeri dobre prakse na področju promocije zdravja pri delu v slovenskih podjetjih.
Izobraževanje za svetovalce za promocijo zdravja pri delu (Čili za delo)
Izobraževanje za svetovalce za promocijo zdravja pri delu se izvaja v okviru programa Čili za delo že od leta 2006.
Drugi dan za zdravje v UKC Ljubljana
V maju 2016 smo v UKC Ljubljana organizirali drugi dan za zdravje kot enega od ukrepov promocije zdravja v okviru programa za prepreprečevanje kostno-mišičnih bolezni.
Zdravo in varno delo z azbestom
V marcu 2016 potekajo delavnice za zaposlene v krovski in drugih gradbenih dejavnostih, kjer lahko prihaja do izpostavljenosti azbestu.
Izobraževanje za svetovalce za promocijo zdravja pri delu 2016
Izobraževanje za svetovalce za promocijo zdravja pri delu (PZD) se izvaja v okviru programa Čili za delo že od leta 2006.

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki
Priročnik