ESPAD

> Domov > Podatki, raziskave > ESPAD

ESPAD

Evropska raziskava o alkoholu in preostalih drogah med šolsko mladino – ESPAD

Raziskava ESPAD poteka v štiriletnih intervalih že vse od leta 1995. Do sedaj je potekala petkrat – leta 1995, 1999, 2003, 2007 in 2011. Tečejo pa že priprave za izvedbo leta 2015. Rezultati kažejo razširjenost uporabe psihoaktivnih snovi med 15- do 16-letnimi slovenskimi dijaki in dijaki iz preostalih sodelujočih držav ESPAD, kar omogoča primerjave in ugotavljanje trendov v času in prostoru. Na tej podlagi se pripravljajo različni preventivni ukrepi.

Raziskava ESPAD je prisotna v več kot 40 državah in pokriva skoraj celotno evropsko celino.

Zgodovina

Pobudo za mednarodno sodelovanje je dal leta 1993 Švedski svet za informacije o alkoholu in preostalih drogah (CAN). Gradil je na izkušnjah skupine Pompidou (Svet Evrope), ki je preizkušala vprašalnik o uporabi drog med šolsko mladino v letih 1986–1988, in lastnih dolgoletnih izkušnjah na področju raziskav šolske mladine.

Prvo mednarodno srečanje raziskovalcev je omogočila skupina Pompidou, ki ves čas podpira sodelovanje raziskovalcev srednje in vzhodne Evrope. ESPAD sodeluje tudi z Evropskim centrom za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) v Lizboni, ki v zadnjih letih podpira tudi zbiranje podatkov, analitiko in poročanje.

Podporniki

Skupina Pompidou, Švedsko ministrstvo za zdravje in socialne zadeve in Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) podpirajo dejavnosti v zvezi z mednarodno koordinacijo, zbiranjem podatkov, analitiko in poročanjem na mednarodni ravni, Ministrstvo za zdravje RS pa delno podpira izvedbo v Sloveniji.

Mednarodna koordinacija

Za mednarodno koordinacijo skrbi dr. Bjorn Hibell, prej v okviru CAN, sedaj pa na EMCDDA. Leta 2013 se je namreč mednarodni koordinator preselil na EMCDDA v Lizbono. Leta 2015 pričakujemo večje spremembe v organiziranosti in na področju koordinacije – vse v skladu s pravili, sprejetimi na skupščini raziskovalcev oktobra 2013 v Budimpešti.

Koordinacija v Sloveniji

Mag. Eva Stergar, univ. dipl. psih., zdravstvena svetnica, s Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa od vsega začetka v letu 1993 sodeluje v skupini neodvisnih raziskovalcev, ki načrtujejo raziskavo, v metodoloških razpravah in odločitvah, pri zbiranju podatkov in poročanju o nacionalnih podatkih.

Raziskava ESPAD 2011 – mednarodni rezultati

Dostop tukaj

Raziskava ESPAD 2011 – slovenski rezultati

Dostop tukaj

Spletna stran: www.espad.org


Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki
infotočka MDPŠ