Evropska mreža za promocijo zdravja pri delu (ENWHP)

> Domov > Promocija zdravja > Evropska mreža za promocijo zdravja pri delu (ENWHP)

Evropska mreža za promocijo zdravja pri delu (ENWHP)

Evropsko mrežo za promocijo zdravja pri delu (European Network for Workplace Health Promotion - ENWHP) so leta 1996 ustanovile organizacije s področja javnega zdravja ter zdravja in varnosti pri delu. S sprejemom Luksemburške deklaracije se je 31 članic mreže zavezalo k skupnemu razumevanju promocije zdravja pri delu. Članice si prizadevajo za širjenje primerov dobre prakse na področju promocije zdravja pri delu. K doseganju tega cilja prispeva tudi ustanavljanje neformalnih mrež na nacionalni ravni.

Predsednika ENWHP sta dr. Maria Dolores Solé iz španskega nacionalnega inštituta za varnost in higieno pri delu s sedežem v Barceloni in prof. dr. Karl Kuhn iz nemškega zveznega inštituta za varnost in zdravje pri delu s sedežem v Dortmundu. Delo ENWHP koordinira nemška zdravstvena zavarovalnica BKK – Bundesverband der Betriebskrankenkassen, finančno pa jo podpirata Evropska komisija in Svetovna zdravstvena organizacija (World Health Organization – WHO).

Dejstva

Leto ustanovitve

1996
Predsedstvo
Dr. Karl Kuhn, dolgoletni sodelavec Zveznega inštituta za varnost in zdravje pri delu (BAuA), Dortmund

Dr. Maria Dolores Solé, Nacionalni inštitut za varnost in higieno pri delu, INSHT Barcelona
Tajništvo
ENWHP Network Secretariat
Prevent - Institute for Occupational Safety and Health Kolonel Begaultlaan 1A
B-3012 Leuven
Belgium

E-pošta: enwhp@prevent.be
Spletna stran: www.enwhp.org
Članstvo
31 predstavnikov nacionalnih ustanov na področju zdravja in varnosti pri delu, javnega zdravja, promocije zdravja in obveznega zdravstvenega zavarovanja iz držav EU, držav kandidatk, Švice in držav Evropskega gospodarskega prostora
Partnerji
Stalni partner: Evropska komisija
Drugi partnerji:
Svetovna zdravstvena organizacija (SZO)
Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmerEvropska agencija za varnost in zdravje pri delu
Nacionalni forumi
ENWHP je dala pobudo za ustanovitev 19 nacionalnih mrež in forumov. Le-ti promovirajo promocijo zdravja pri delu v državah, članicah EU, v državah kandidatkah in državah Evropskega gospodarskega prostora.
Podpora oblasti
Mrežo podpira Generalni direktorat za zdravje in varstvo potrošnikov Evropske komisije.

Mejniki1996
Ustanovitev mreže
1997
Sprejem Luksemburške izjave (Luxemburg declaration), v kateri je navedena definicija promocije zdravja pri delu, ki jo sprejmejo po vsej Evropi.
1998
Sprejem Cardiffskega memoranduma o izzivih za promocijo zdravja pri delu v malih in srednje velikih podjetjih.
1997 – 1999
1. skupna pobuda: »Merila kakovosti in dejavniki uspeha za promocijo zdravja pri delu«: razvoj meril kakovosti, izdelava vprašalnika za somoocenjevanje in dokumentiranje modelov dobre prakse na področju promocije zdravja pri delu. 1. konferenca v Bonnu.
1999 – 2000
2. skupna pobuda: Promocija zdravja pri delu v majhnih in srednje velikih podjetjih: dokumentiranje meril in modelov dobre prakse, »Poročilo o promociji zdravja pri delu v majhnih in srednje velikih podjetjih«.
2. konferenca v Lizboni: sprejem Lizbonske izjave o zdravju pri delu v majhnih in srednje velikih podjetjih.
2001 – 2002

3. skupna pobuda: Promocija zdravja pri delu v javni upravi: analiza promocije zdravja pri delu v sektorju javne uprave v Evropi, ki je bila v tem času v procesu modernizacije in reform. Dokumentiranje primerov dobre prakse na podlagi opredeljenih meril kakovosti.
3. konferenca v Barceloni: sprejem Barcelonske izjave o Razvoju dobre prakse na področju zdravja pri delu v Evropi.
2002 – 2004
4. skupna pobuda: »Implementacija infrastrukture za promocijo zdravja pri delu« (Work Health I). Vzpostavitev primernih infrastruktur za promocijo zdravja pri delu v vsaki evropski državi s pomočjo oblikovanja nacionalnih forumov.
4. konferenca v Dublinu: »Mreženje za zdravje pri delu v Evropi«.
2004 – 2006
5. skupna pobuda: »Zdravo delo v starajoči se Evropi«: razvoj in širjenje strategij promocije zdravja pri delu, ki bi omogočile starejšim dlje delati.
5. konferenca v Linzu: Zdravo delo v starajoči se Evropi.
2005 – 2007
6. skupne pobude:
»Work Health II«: ugotavljanje specifičnih zahtev in izzivov v zvezi s promocijo zdravja pri delu v vzhodnoevropskih državah in državah kandidatkah«: vodi NCO Nemčija (do maja 2006)
»Razvoj struktur za širjenje primerov dobre prakse na področju promocije zdravja na delovnem mestu v državah, ki so postale članice EU leta 2004, in v državah pristopnicah«: vodi NCO Poljska (do maja 2006)
»Promocija zdravja pri delu v razširjeni Evropi«: vodi NCO Finska (do septembra 2007)
2007 – 2009
7. skupna pobuda: »Premikamo Evropo – kampanja za izboljšanje promocije zdravja pri delu na področju življenjskega sloga«: vodi NCO Italija
2009 – 2010
8. skupna pobuda: »Delo. Uglašeno z življenjem. Premikamo Evropo« - Promocija duševnega zdravja
2011 – 2013
9. skupna pobuda: »Delo. Prilagojeno vsem. Premikamo Evropo.« - Promocija zdravja za delavce s kroničnimi boleznimi

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki