O nas

> Domov > O nas

O nas

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa (KIMDPŠ) deluje kot samostojna enota znotraj Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Ukvarja se s specialistično zdravstveno stroko in znanstveno disciplino, ki obsega predvsem preventivno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni na področju zdravja delavcev in prebivalcev v tistem življenjskem okolju, kjer je prisoten sovpliv delovnega okolja. Zadnja leta je inštitut v svoje delo vnašal nove vsebine, značilne za podobne ustanove v Evropi in svetu. Članstvo Slovenije v Evropski uniji (EU) zahteva razvoj doktrine o zdravju delavcev v skladu s konvencijami in direktivami EU s področja zdravja in varnosti pri delu.

Glavna področja dela inštituta predstavljajo poklicne bolezni in ocenjevanje delazmožnosti, ergonomija in fiziologija dela, varnost in zdravje v prometu, industrijska toksikologija in industrijska higiena, epidemiologija delovnega okolja, psihologija in humanizacija dela, promocija zdravja v delovnem okolju ter medicina športa.

Center za promocijo zdravja pri delu je bil ustanovljen leta 2004. V tem času si na Centru prizadevamo ozavestiti delovne organizacije in njihove menedžerje, delavce in politične odločevalce o koristih, ki jih prinaša celostna skrb za zdravje delavcev, ki jo imenujemo promocija zdravja pri delu. Sodelujemo v številnih domačih mednarodnih projektih, oblikovali smo lasten program promocije zdravja pri delu Čili za delo, ves čas pa si tudi prizadevamo oblikovati in vzdrževati Slovensko mrežo za promocijo zdravja pri delu. Center sestavlja interdisciplinarna ekipa, ki je prepričana, da je vlaganje v zdravje ljudi pot do uspeha vsake družbe. - See more at: http://cili-za-delo.mmstudio.si/o-nas.html#sthash.lJfmyQXE.dpuf
Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa (KIMDPŠ) deluje kot samostojna enota znotraj Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Ukvarja se s specialistično zdravstveno stroko in znanstveno disciplino, ki obsega predvsem preventivno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni na področju zdravja delavcev in prebivalcev v tistem življenjskem okolju, kjer je prisoten sovpliv delovnega okolja. Zadnja leta je inštitut v svoje delo vnašal nove vsebine, značilne za podobne ustanove v Evropi in svetu. Članstvo Slovenije v Evropski uniji (EU) zahteva razvoj doktrine o zdravju delavcev v skladu s konvencijami in direktivami EU s področja zdravja in varnosti pri delu.

Glavna področja dela inštituta predstavljajo poklicne bolezni in ocenjevanje delazmožnosti, ergonomija in fiziologija dela, varnost in zdravje v prometu, industrijska toksikologija in industrijska higiena, epidemiologija delovnega okolja, psihologija in humanizacija dela, promocija zdravja v delovnem okolju ter medicina športa.

Center za promocijo zdravja pri delu je bil ustanovljen leta 2004. V tem času si na Centru prizadevamo ozavestiti delovne organizacije in njihove menedžerje, delavce in politične odločevalce o koristih, ki jih prinaša celostna skrb za zdravje delavcev, ki jo imenujemo promocija zdravja pri delu. Sodelujemo v številnih domačih mednarodnih projektih, oblikovali smo lasten program promocije zdravja pri delu Čili za delo, ves čas pa si tudi prizadevamo oblikovati in vzdrževati Slovensko mrežo za promocijo zdravja pri delu. Center sestavlja interdisciplinarna ekipa, ki je prepričana, da je vlaganje v zdravje ljudi pot do uspeha vsake družbe. - See more at: http://cili-za-delo.mmstudio.si/o-nas.html#sthash.lJfmyQXE.dpuf
Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa (KIMDPŠ) deluje kot samostojna enota znotraj Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Ukvarja se s specialistično zdravstveno stroko in znanstveno disciplino, ki obsega predvsem preventivno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni na področju zdravja delavcev in prebivalcev v tistem življenjskem okolju, kjer je prisoten sovpliv delovnega okolja. Zadnja leta je inštitut v svoje delo vnašal nove vsebine, značilne za podobne ustanove v Evropi in svetu. Članstvo Slovenije v Evropski uniji (EU) zahteva razvoj doktrine o zdravju delavcev v skladu s konvencijami in direktivami EU s področja zdravja in varnosti pri delu.

Glavna področja dela inštituta predstavljajo poklicne bolezni in ocenjevanje delazmožnosti, ergonomija in fiziologija dela, varnost in zdravje v prometu, industrijska toksikologija in industrijska higiena, epidemiologija delovnega okolja, psihologija in humanizacija dela, promocija zdravja v delovnem okolju ter medicina športa.

Center za promocijo zdravja pri delu je bil ustanovljen leta 2004. V tem času si na Centru prizadevamo ozavestiti delovne organizacije in njihove menedžerje, delavce in politične odločevalce o koristih, ki jih prinaša celostna skrb za zdravje delavcev, ki jo imenujemo promocija zdravja pri delu. Sodelujemo v številnih domačih mednarodnih projektih, oblikovali smo lasten program promocije zdravja pri delu Čili za delo, ves čas pa si tudi prizadevamo oblikovati in vzdrževati Slovensko mrežo za promocijo zdravja pri delu. Center sestavlja interdisciplinarna ekipa, ki je prepričana, da je vlaganje v zdravje ljudi pot do uspeha vsake družbe.

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki