Zdravje v času krize

> Domov > Podatki, raziskave > Zdravje v času krize

Zdravje v času krize

Prof. dr. Metoda Dodič Fikfak

Rezultati študij iz tujine kažejo, da je med prestrukturiranjem gospodarstva, ki je posebej zaostreno v času krize, zdravje delavcev zelo ogroženo. Posledice se v prizadetih podjetjih kažejo tako, da porasteta odsotnost z dela zaradi bolezni in invalidnost, delavci tudi dvainpolkrat pogosteje poročajo o slabem zdravju. Hkrati je v prvih treh letih po večjem prestrukturiranju verjetnost, da bodo delavci umrli zaradi bolezni srca in ožilja petkrat večja, kot pri delavcih, ki tega ne doživijo. Poveča se tudi število primerov trpinčenja na delovnem mestu, pogostejši je tudi samomor.

Več

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki