Izobraževanja

> Domov > Izobraževanja

Izobraževanja

Izobraževanje za svetovalce za promocije zdravja pri delu (Čili za delo)
Seminar o promociji zdravja pri delu
Seminar o ergonomskih ukrepih na delovnem mestu
Seminar Psihologija in organizacija dela
Seminar o psihoaktivnih snoveh
Delavnice o promociji zdravja pri delu za male delodajalce

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki