Publikacije

> Domov > Publikacije > LEECH: Nižje izobraženi delavci na poti k zdravju — izzivi za zdravstveno vzgojo

Publikacije

< Nazaj na publikacije

LEECH: Nižje izobraženi delavci na poti k zdravju — izzivi za zdravstveno vzgojo

Projektni priročnik z naslovom »Nižje izobraženi delavci na poti k zdravju – izzivi za zdravstveno vzgojo« je v tiskani obliki na voljo v angleščini, poljščini, španščini, slovenščini in letonščini. Priročnik vsebuje raziskave, ki so bile opravljene v sklopu projekta LEECH in obravnavajo splošne koncepte zdravstvene vzgoje in promocije zdravja, socialne probleme, povezane z nižjo stopnjo izobrazbe, ter trenutno zakonodajo Evropske unije in posameznih držav na tem področju. Priročnik prav tako podrobneje obravnava projektne rezultate, ugotovljene s pomočjo ankete, in vključuje poglavja o razmerah v sodelujočih držav. Tiskana različica priročnika v angleščini je bila posredovana različnim evropskim interesnim skupinam. Različice v jezikih posameznih partnerskih držav so bile posredovane glavnim interesnim skupinam v vsaki državi partnerki.

Vsebina priročnika:

 1. Zdravstvena vzgoja in promocija zdravja kot način izboljšanja konkurenčnosti nižje izobraženih delavcev na trgu dela – potek in cilji projekta LEECH;
 2. Nizka stopnja izobrazbe kot socialni problem v Evropski uniji;
 3. Politika Evropske unije do nižje izobraženih ljudi;
 4. Determinante z zdravjem povezanega vedenja in možnosti za njegovo oblikovanje;
 5. Metodologija zdravstvene vzgoje nižje izobraženih delavcev – pregled pristopov;
 6. Z zdravjem povezano vedenje in osveščenost nižje izobraženih delavcev;
 7. Preference nižje izobraženih delavcev glede zdravstvene vzgoje in promocije zdravja;
 8. Priporočila za oblikovanje zdravega življenjskega sloga nižje izobraženih delavcev;
 9. Nižje izobraženi delavci na poti k zdravju – španski primer;
 10. Nižje izobraženi delavci na poti k zdravju – latvijski primer;
 11. Nižje izobraženi delavci na poti k zdravju – poljski primer;
 12. Nižje izobraženi delavci na poti k zdravju – slovenski primer.
- See more at: http://cili-za-delo.mmstudio.si/leech-%E2%80%93-promocija-zdravja-za-nizje-izobrazene-17-12-2013.html#sthash.0l0gmMcu.dpuf
Projektni priročnik z naslovom »Nižje izobraženi delavci na poti k zdravju – izzivi za zdravstveno vzgojo« je v tiskani obliki na voljo v angleščini, poljščini, španščini, slovenščini in letonščini. Priročnik vsebuje raziskave, ki so bile opravljene v sklopu projekta LEECH in obravnavajo splošne koncepte zdravstvene vzgoje in promocije zdravja, socialne probleme, povezane z nižjo stopnjo izobrazbe, ter trenutno zakonodajo Evropske unije in posameznih držav na tem področju. Priročnik prav tako podrobneje obravnava projektne rezultate, ugotovljene s pomočjo ankete, in vključuje poglavja o razmerah v sodelujočih držav. Tiskana različica priročnika v angleščini je bila posredovana različnim evropskim interesnim skupinam. Različice v jezikih posameznih partnerskih držav so bile posredovane glavnim interesnim skupinam v vsaki državi partnerki.

Vsebina priročnika:

 1. Zdravstvena vzgoja in promocija zdravja kot način izboljšanja konkurenčnosti nižje izobraženih delavcev na trgu dela – potek in cilji projekta LEECH;
 2. Nizka stopnja izobrazbe kot socialni problem v Evropski uniji;
 3. Politika Evropske unije do nižje izobraženih ljudi;
 4. Determinante z zdravjem povezanega vedenja in možnosti za njegovo oblikovanje;
 5. Metodologija zdravstvene vzgoje nižje izobraženih delavcev – pregled pristopov;
 6. Z zdravjem povezano vedenje in osveščenost nižje izobraženih delavcev;
 7. Preference nižje izobraženih delavcev glede zdravstvene vzgoje in promocije zdravja;
 8. Priporočila za oblikovanje zdravega življenjskega sloga nižje izobraženih delavcev;
 9. Nižje izobraženi delavci na poti k zdravju – španski primer;
 10. Nižje izobraženi delavci na poti k zdravju – latvijski primer;
 11. Nižje izobraženi delavci na poti k zdravju – poljski primer;
 12. Nižje izobraženi delavci na poti k zdravju – slovenski primer.
- See more at: http://cili-za-delo.mmstudio.si/leech-%E2%80%93-promocija-zdravja-za-nizje-izobrazene-17-12-2013.html#sthash.0l0gmMcu.dpuf
Projektni priročnik z naslovom »Nižje izobraženi delavci na poti k zdravju – izzivi za zdravstveno vzgojo« je v tiskani obliki na voljo v angleščini, poljščini, španščini, slovenščini in letonščini. Priročnik vsebuje raziskave, ki so bile opravljene v sklopu projekta LEECH in obravnavajo splošne koncepte zdravstvene vzgoje in promocije zdravja, socialne probleme, povezane z nižjo stopnjo izobrazbe, ter trenutno zakonodajo Evropske unije in posameznih držav na tem področju. Priročnik prav tako podrobneje obravnava projektne rezultate, ugotovljene s pomočjo ankete, in vključuje poglavja o razmerah v sodelujočih držav. Tiskana različica priročnika v angleščini je bila posredovana različnim evropskim interesnim skupinam. Različice v jezikih posameznih partnerskih držav so bile posredovane glavnim interesnim skupinam v vsaki državi partnerki.

Vsebina priročnika:

 1. Zdravstvena vzgoja in promocija zdravja kot način izboljšanja konkurenčnosti nižje izobraženih delavcev na trgu dela – potek in cilji projekta LEECH;
 2. Nizka stopnja izobrazbe kot socialni problem v Evropski uniji;
 3. Politika Evropske unije do nižje izobraženih ljudi;
 4. Determinante z zdravjem povezanega vedenja in možnosti za njegovo oblikovanje;
 5. Metodologija zdravstvene vzgoje nižje izobraženih delavcev – pregled pristopov;
 6. Z zdravjem povezano vedenje in osveščenost nižje izobraženih delavcev;
 7. Preference nižje izobraženih delavcev glede zdravstvene vzgoje in promocije zdravja;
 8. Priporočila za oblikovanje zdravega življenjskega sloga nižje izobraženih delavcev;
 9. Nižje izobraženi delavci na poti k zdravju – španski primer;
 10. Nižje izobraženi delavci na poti k zdravju – latvijski primer;
 11. Nižje izobraženi delavci na poti k zdravju – poljski primer;
 12. Nižje izobraženi delavci na poti k zdravju – slovenski primer.
- See more at: http://cili-za-delo.mmstudio.si/leech-%E2%80%93-promocija-zdravja-za-nizje-izobrazene-17-12-2013.html#sthash.0l0gmMcu.dpuf
Projektni priročnik z naslovom »Nižje izobraženi delavci na poti k zdravju – izzivi za zdravstveno vzgojo« je v tiskani obliki na voljo v angleščini, poljščini, španščini, slovenščini in letonščini. Priročnik vsebuje raziskave, ki so bile opravljene v sklopu projekta LEECH in obravnavajo splošne koncepte zdravstvene vzgoje in promocije zdravja, socialne probleme, povezane z nižjo stopnjo izobrazbe, ter trenutno zakonodajo Evropske unije in posameznih držav na tem področju. Priročnik prav tako podrobneje obravnava projektne rezultate, ugotovljene s pomočjo ankete, in vključuje poglavja o razmerah v sodelujočih držav. Tiskana različica priročnika v angleščini je bila posredovana različnim evropskim interesnim skupinam. Različice v jezikih posameznih partnerskih držav so bile posredovane glavnim interesnim skupinam v vsaki državi partnerki.

Vsebina priročnika:

 1. Zdravstvena vzgoja in promocija zdravja kot način izboljšanja konkurenčnosti nižje izobraženih delavcev na trgu dela – potek in cilji projekta LEECH;
 2. Nizka stopnja izobrazbe kot socialni problem v Evropski uniji;
 3. Politika Evropske unije do nižje izobraženih ljudi;
 4. Determinante z zdravjem povezanega vedenja in možnosti za njegovo oblikovanje;
 5. Metodologija zdravstvene vzgoje nižje izobraženih delavcev – pregled pristopov;
 6. Z zdravjem povezano vedenje in osveščenost nižje izobraženih delavcev;
 7. Preference nižje izobraženih delavcev glede zdravstvene vzgoje in promocije zdravja;
 8. Priporočila za oblikovanje zdravega življenjskega sloga nižje izobraženih delavcev;
 9. Nižje izobraženi delavci na poti k zdravju – španski primer;
 10. Nižje izobraženi delavci na poti k zdravju – latvijski primer;
 11. Nižje izobraženi delavci na poti k zdravju – poljski primer;
 12. Nižje izobraženi delavci na poti k zdravju – slovenski primer.
- See more at: http://cili-za-delo.mmstudio.si/leech-%E2%80%93-promocija-zdravja-za-nizje-izobrazene-17-12-2013.html#sthash.0l0gmMcu.dpuf
Projektni priročnik z naslovom »Nižje izobraženi delavci na poti k zdravju – izzivi za zdravstveno vzgojo« je v tiskani obliki na voljo v angleščini, poljščini, španščini, slovenščini in letonščini. Priročnik vsebuje raziskave, ki so bile opravljene v sklopu projekta LEECH in obravnavajo splošne koncepte zdravstvene vzgoje in promocije zdravja, socialne probleme, povezane z nižjo stopnjo izobrazbe, ter trenutno zakonodajo Evropske unije in posameznih držav na tem področju. Priročnik prav tako podrobneje obravnava projektne rezultate, ugotovljene s pomočjo ankete, in vključuje poglavja o razmerah v sodelujočih držav. Tiskana različica priročnika v angleščini je bila posredovana različnim evropskim interesnim skupinam. Različice v jezikih posameznih partnerskih držav so bile posredovane glavnim interesnim skupinam v vsaki državi partnerki.

Vsebina priročnika:
 1. Zdravstvena vzgoja in promocija zdravja kot način izboljšanja konkurenčnosti nižje izobraženih delavcev na trgu dela – potek in cilji projekta LEECH;
 2. Nizka stopnja izobrazbe kot socialni problem v Evropski uniji;
 3. Politika Evropske unije do nižje izobraženih ljudi;
 4. Determinante z zdravjem povezanega vedenja in možnosti za njegovo oblikovanje;
 5. Metodologija zdravstvene vzgoje nižje izobraženih delavcev – pregled pristopov;
 6. Z zdravjem povezano vedenje in osveščenost nižje izobraženih delavcev;
 7. Preference nižje izobraženih delavcev glede zdravstvene vzgoje in promocije zdravja;
 8. Priporočila za oblikovanje zdravega življenjskega sloga nižje izobraženih delavcev;
 9. Nižje izobraženi delavci na poti k zdravju – španski primer;
 10. Nižje izobraženi delavci na poti k zdravju – latvijski primer;
 11. Nižje izobraženi delavci na poti k zdravju – poljski primer;
 12. Nižje izobraženi delavci na poti k zdravju – slovenski primer.

Priročnik v slovenskem jeziku (pdf)

Priročnik v angleškem jeziku (pdf)

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki