Publikacije

> Domov > Publikacije > Priročniki Zdravi delavci v zdravih organizacijah

Publikacije

< Nazaj na publikacije

Priročniki Zdravi delavci v zdravih organizacijah

Naročilnica Vizija promocije zdravja pri delu (PZD) so zdravi ljudje v zdravih organizacijah.

Naročilnica za priročnikeVSEBINA PRIROČNIKOV
I. Argumenti za uvajanje programov PZD
 1. Pričakovane koristi za delodajalca
 2. Koristi se odražajo v finančnih kazalcih
 3. Koristi za posameznika in družbo
 4. PZD - zakonska zahteva in dodana vrednost
II. Načrtovanje in izvajanje programov PZD
 1. Uvod
 2. Izhodišča za PZD
 3. Načrtovanje in izvajanje programov PZD po korakih
 4. Kontrolna lista korakov za program PZD
 5. Priporočila za nosilce procesa PZD
III. Slovarček osnovnih pojmov
IV. Viri in literatura
V. Uporabne spletne povezave
VI. PRILOGA: Izbrani podprogrami s predlogi ukrepov
 1. Zdrava prehrana in gibanje v delovnem okolju
 2. Preprečevanje poškodb pri delu
 3. Preprečevanje izpostavljenosti škodljivim kemijskim snovem
 4. Ergonomski ukrepi na delovnem mestu
 5. Organizacijski ukrepi v delovnem okolju
 6. Preprečevanje in obvladovanje stresa
 7. Preprečevanje in obvladovanje trpinčenja na delovnem mestu
 8. Preprečevanje uporabe psihoaktivnih snovi

Naročilnica za priročnike

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki
infotočka MDPŠ