Aktualno

> Domov > Aktualno > Preprečimo kemijska tveganja v delovnem okolju

Novice

< Nazaj na novice

Preprečimo kemijska tveganja v delovnem okolju

Srečanje mreže za promocijo zdravja pri delu, že deveto po vrsti, ki je bilo sredi novembra 2018, smo posvetili preprečevanju izpostavljenosti kemijskim snovem na delovnem mestu. S tem smo se pridružili aktivnostim Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu, ki v letošnjem in prihodnjem letu organizira kampanjo pod sloganom Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta, usmerjeno v ozaveščanje o tveganjih, ki jih povzročajo nevarne kemijske snovi na delovnem mestu, ter v spodbujanju kulture preprečevanja teh tveganj. Srečanja se je udeležilo več 70 predstavnikov različnih podjetij in strokovnih organizacij, svetovalcev za promocijo zdravja pri delu ter specialistov medicine dela, prometa in športa.

Kemijske snovi so vsepovsod okoli nas, tako v domačem kot delovnem okolju. Nekatere nevarne snovi smo uspeli v preteklosti prepovedati ali vsaj omejiti njihovo uporabo ter tako zaščititi ljudi pred njihovimi negativnimi vplivi, vendar nove kemikalije nenehno nastajajo, po ocenah 1000 in več letno, kar seveda povečuje izpostavljenost ljudi tem snovem. Izogniti se kemijskim snovem ne moremo, moramo pa se zavedati njihove prisotnosti ter se naučiti oceniti tveganje, ki ga predstavljajo za zdravje, in kako naj z njimi varno ravnamo.

Drobec k znanju o tem, kako v delovnem okolju preprečevati in obvladovati negativne vplive kemijskih snovi na zdravje delavcev, smo želeli primakniti tudi s tem srečanjem ter tako prispevati k temu, da bi bili programi promocije zdravja na tem področju kar čim bolj učinkoviti.

Prispevke s srečanja si lahko ogledate tukaj:

Izr. prof. dr. Metoda Dodič Fikfak, KIMDPŠ: Izpostavljenost kemijskim tveganjem v delovnem in življenjskem okolju

Izr. prof. dr. Alenka Franko, KIMDPŠ: Škodljivi učinki kemijskih snovi v delovnem in življenjskem okolju

Mag. Lidija Korat, Inšpektorat RS za delo: Vloga inšpektorja za delo pri nadzoru kemijskih snovi v delovnem okolju

Simona Fajfar, Urad RS za kemikalije: Upravljanje s kemijskimi tveganji in varovanje zdravja in okolja v EU

Sabina Mataln, ZD Sevnica: Primer biološkega monitoringa svinca

Grega Avgust Sušnik, ZD Kamnik: Primer biološkega monitoringa aluminija

Dominika Verlak, ZD Ptuj: Primer biološkega monitoringa živega srebraČili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki