Anketa - Azbest

> Anketa - Azbest

Anketa - Azbest

1. SPLOŠNI PODATKI

1. Spol

2. Starost

3. Najvišja stopnja dosežene izobrazbe

4. Delo opravljam kot

5. Po poklicu sem

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki