Publikacije

> Domov > Publikacije > Brošura "Delo Uglašeno z življenjem"

Publikacije

< Nazaj na publikacije

Brošura "Delo Uglašeno z življenjem"

Projekt promocije duševnega zdravja pri delu MentHealthWork je bil 8. skupna pobuda Evropske mreže za promocijo zdravja pri delu (ENWHP) v letih 2009-2010, ki je potekala pod sloganom »Delo. Uglašeno z življenjem«.

Namen projekta je bil vplivati na vlade, delodajalce in delavce, da bi razvijali in uvajali politike in ukrepe za:
  • promocijo duševnega zdravja pri delu,
  • preprečevanje težav v duševnem zdravju,
  • zgodnje odkrivanje duševnih in čustvenih motenj zaradi čimprejšnje pomoči zbolelim ter
  • podporo posameznikom po vrnitvi na delovno mesto po bolniškem staležu.
KIMDPŠ je vodil delovni paket, v okviru katerega je bila oblikovana celostna podoba projekta.
Projekt se je sofinanciral iz sredstev Evropske komisije, Generalnega direktorata za zdravje in varstvo potrošnikov.

Brošura "Delo. Uglašeno z življenjem." (pdf)

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki
Priročnik