Aktualno

> Domov > Aktualno > Dan za zdravje v UKC Ljubljana

Novice

< Nazaj na novice

Dan za zdravje v UKC Ljubljana

Sredi maja je V UKC Ljubljana pod okriljem KIMDPŠ potekal prvi Dan za zdravje kot del širših aktivnosti s sloganom Pokončni pri delu, Čili v UKC Ljubljana, namenjen pa je bil vsem zaposlenim v ustanovi.

Dan za zdravje je le eden izmed ukrepov programa promocije zdravja Čili za delo, katerega cilj je ohraniti zdravje zaposlenih, postopno izboljšati zdravje tistih zaposlenih, ki že imajo zdravstvene težave, uveljaviti bolj zdrav način življenja in oblikovati zdravju naklonjene delovne razmere ter s tem zmanjšati bolniške odsotnosti in delovno invalidnost.

Vodilna tema letošnjega dneva za zdravje so bili ergonomski ukrepi pri delu, saj so kostno-mišične bolezni najpogostejša z delom povezana zdravstvena težava bolnišničnega osebja, zlasti zaposlenih v zdravstveni negi.

V glavni avli UKC Ljubljana so tako med Dnevom zdravja potekale številne aktivnosti: vodena jutranja telovadba za zaposlene, merjenje telesnih zmogljivosti z uporabo različnih pripomočkov, svetovanje zdravnika v zvezi z obremenitvami na delovnem mestu in priporočljivimi športnimi aktivnostmi. Na stojnicah so bila na voljo različna izobraževalna gradiva, npr. zloženka z napotki in vajami, kako zmanjšati obremenitve pri dvigovanju in premeščanju bolnikov, in uporabni predmeti, ki bodo zaposlene opominjali na pomen skrbi za zdravje. V popoldanskem času je bil organiziran tematski pohod po Ljubljani, na katerem so bili udeleženci poleg nabiranja telesne kondicije deležni tudi zanimivih, tudi z zdravstvom povezanih zgodb iz preteklosti, ki jih skrivajo pročelja starega mestnega jedra.

Na prikazovalniku v glavni avli je bil na ogled kratek film s prikazom ustreznih vaj, ki jih lahko zaposleni izvajajo tudi med službenim odmorom in so v pomoč zaposlenim s pretežno sedečim delom.

 
 


Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki
infotočka MDPŠ