Aktualno

> Domov > Aktualno > Infotočka o ukrepih ob koronavirusu za MDPŠ in VZD

Novice

< Nazaj na novice

Infotočka o ukrepih ob koronavirusu za MDPŠ in VZD

Kot sta pozvali ministrstvi za delo in zdravje, naj delodajalci pri načrtovanju in izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa v delovnem okolju sodelujejo z izvajalci medicine dela in strokovnimi delavci za varnost pri delu, ki poznajo njihovo delovno okolje.

Zato KIMDPŠ v sodelovanju z Združenjem za MDPŠ in NIJZ uvaja strokovno podporo specialistom medicine dela, prometa in športa ter inženirjem varnosti pri delu preko informacijske točke, dostopne po e-pošti: info.covid.kimdps@kclj.si in telefonu: 01 522 26 92. Vsi odgovori so objavljeni tudi na spletni povezavi: http://cilizadelo.si/delovna-mesta-brez-covid-19.html#5.

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki
infotočka MDPŠ