Dogodki

> Domov > Dogodki > Izobraževanje za svetovalce za promocijo zdravja pri delu 2016

Dogodki

< Nazaj na dogodki

Izobraževanje za svetovalce za promocijo zdravja pri delu 2016

Izobraževanje za svetovalce za promocijo zdravja pri delu (PZD) se izvaja v okviru programa Čili za delo že od leta 2006. Poteka na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa (Poljanski nasip 58, Ljubljana) vsaj enkrat letno, seminarski del bo v letu 2016 potekal v jesenskem času, predvidoma s pričetkom v mesecu septembru.

Predprijave na letošnje izobraževanje zbiramo na elektronskem naslovu: katja.draksler@kclj.si.

Vsebina programa

Izobraževalni program traja skupaj 120 pedagoških ur (teoretični in praktični del ter samostojno učenje). Obsega devet temeljnih modulov:
 • Analiza zdravja delavcev
 • Preprečevanje poškodb pri delu
 • Ergonomski ukrepi na delovnem mestu
 • Preprečevanje obremenitev zaradi izpostavljenosti kemijskim dejavnikom
 • Organizacijski ukrepi v delovnem okolju
 • Obvladovanje doživetij preobremenjenosti
 • Preprečevanje uporabe psihoaktivnih snovi na delovnem mestu
 • Preprečevanje in obvladovanje trpinčenja na delovnem mestu
 • Zdrava prehrana in gibanje na delovnem mestu ter podporna vsebinska področja:
 • Zdravje in promocija zdravja (pri delu)
 • Timsko delo
 • Projektno načrtovanje
Izobraževanje se zaključi s preverjanjem znanja, ki ima tri dele:
 • pisno preverjanje znanja,
 • priprava seminarske naloge z načrtom programa promocije zdravja pri delu v konkretnem podjetju: analiza zdravja in predlog ukrepov za reševanje ugotovljene problematike, povezane z zdravjem zaposlenih;
 • ustni del: predstavitev programa promocije zdravja in ustno preverjanje znanja.

Kdo se lahko prijavi?

Merila za izbor kandidatov za svetovalce:
 • Izobrazba: višja ali visoka izobrazba z naslednjih področij: upravljanje človeških virov, organizacija dela, socialno delo, varstvo pri delu, zdravstvena nega, zdravstvena vzgoja, psihologija, medicina, pedagogika, andragogika, sociologija, kemijska tehnologija, novinarstvo in živilska tehnologija.
 • Delovne izkušnje: vsaj 3 do 5 let na področju zdravja in varnosti pri delu oziroma promocije zdravja, zdravstvene vzgoje oziroma na sorodnih področjih. Zaželene so izkušnje na področju izvajanja/vodenja projektov, izobraževanja odraslih, svetovanja, vodenja skupin, pisanja člankov.
 • Drugo: pripravljenost za redno obiskovanje predavanj in delavnic ter motivacija za dodatne obremenitve.
Na izobraževanje bomo sprejeli največ 25 udeležencev.

Kaj dela svetovalec za PZD?

Svetovalci za promocijo zdravja pri delu po zaključenem izobraževanju v svojem delovnem okolju organizirajo skupino za zdravje, jo usposobijo za samostojno izvajanja programa in koordinirajo njeno delo.

Skupina za zdravje nato najprej dopolni program promocije zdravja pri delu, izbere področje ukrepanja in začne program izvajati. Program mora sproti evalvirati in ga po potrebi dopolnjevati.

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki
Priročnik