Dogodki

> Domov > Dogodki > Izobraževanje za svetovalce za promocijo zdravja pri delu (Čili za delo)

Dogodki

< Nazaj na dogodki

Izobraževanje za svetovalce za promocijo zdravja pri delu (Čili za delo)

Izobraževanje za svetovalce za promocijo zdravja pri delu (PZD) se izvaja v okviru programa Čili za delo že od leta 2006. Letošnje izobraževanje bo potekalo dvakrat oz. trikrat tedensko od 13. oktobra do 18. novembra, na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa (Poljanski nasip 58, Ljubljana) med 9. in 16. uro. Za več informacij pišite na: katja.draksler@kclj.si

Izobraževanje je sofinancirano, prispevek udeležencev znaša 250,00 EUR.

Termini izobraževanja

Seminarski del bo potekal:

 • 13. in 14. oktobra,
 • 20. in 21. oktobra,
 • 27. in 28. oktobra,
 • 9., 10. in 11. novembra in
 • 16., 17. in 18. novembra.

Ostali pomembni datumi: 

 • 2. december - pisno preverjanje znanja,
 • 16. december - oddaja seminarskih nalog.

Vsebina programa

Izobraževalni program traja skupaj 120 pedagoških ur (teoretični in praktični del ter samostojno učenje). Obsega naslednje module:
 • Zdravje in promocija zdravja pri delu
 • Timsko delo
 • Načrtovanje programov in projektov promocije zdravja pri delu
 • Analiza zdravja delavcev
 • Ergonomski dejavniki tveganja
 • Kemijski dejavniki tveganja
 • Dejavniki tveganja za poškodbe
 • Organizacija dela
 • Doživetja preobremenjenosti pri delu
 • Varovanje dostojansktva pri delu
 • Preprečevanje uporabe psihoaktivnih snovi
 • Prehrana
 • Gibanje
Izobraževanje se zaključi s preverjanjem znanja, ki ima tri dele:
 • pisni del: pisno preverjanje znanja,
 • seminarska naloga z načrtom programa promocije zdravja pri delu v konkretnem podjetju: analiza zdravja in predlog ukrepov za reševanje ugotovljene problematike, povezane z zdravjem zaposlenih;
 • ustni del: predstavitev programa promocije zdravja in ustno preverjanje znanja.

Kdo se lahko prijavi?

Merila za izbor kandidatov za svetovalce:
 • Izobrazba: višja ali visoka izobrazba z naslednjih področij: upravljanje človeških virov, organizacija dela, socialno delo, varstvo pri delu, zdravstvena nega, zdravstvena vzgoja, psihologija, medicina, pedagogika, andragogika, sociologija, kemijska tehnologija, novinarstvo in živilska tehnologija.
 • Delovne izkušnje: vsaj 3 do 5 let na področju zdravja in varnosti pri delu oziroma promocije zdravja, zdravstvene vzgoje oziroma na sorodnih področjih. Zaželene so izkušnje na področju izvajanja/vodenja projektov, izobraževanja odraslih, svetovanja, vodenja skupin, pisanja člankov.
 • Drugo: pripravljenost za redno obiskovanje predavanj in delavnic ter motivacija za dodatne obremenitve.
Na izobraževanje bomo sprejeli največ 25 udeležencev.

Kaj dela svetovalec za PZD?

Svetovalci za promocijo zdravja pri delu po zaključenem izobraževanju v svojem delovnem okolju organizirajo skupino za zdravje, jo usposobijo za samostojno izvajanja programa in koordinirajo njeno delo.

Skupina za zdravje nato najprej dopolni program promocije zdravja pri delu, izbere področje ukrepanja in začne program izvajati. Program mora sproti evalvirati in ga po potrebi dopolnjevati.

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki
Priročnik