Projekti

> Domov > Projekti > Preprečevanje izpostavljenosti azbestu
< Nazaj na projekti

Preprečevanje izpostavljenosti azbestu

Namen

Namen projekta, ki se je začel v letu 2012, je ozavestiti tako splošno prebivalstvo Slovenije kot tudi vse tiste, ki so neposredno povezani z odstranjevanjem azbesta in cementa-azbesta pretežno v gradbeništvu, da se z azbestnimi in cement-azbestnimi odpadki in tudi predmeti, ki so še v uporabi, ravna skrajno previdno in profesionalno. V projektu, ki ga vodi KIMDPŠ, sodelujejo javnozdravstveni zavodi (Inštitut za varovanje zdravja RS in območni zavodi za zdravstveno varstvo) in nekatera delodajalska združenja.

Cilji in ciljne javnosti projekta

Dolgoročen cilj je oblikovati dolgotrajno kampanjo ozaveščanja prebivalstva, ki bo trajala vsaj pet let. V času trajanja projekta pa bomo:
  • z izobraževanjem vodij čistilnih akcij in njihovih pomočnikov ter s promocijskimi aktivnostmi med ljudmi dosegli varno odstranjevanje azbestnih in cement-azbestnih odpadkov v Sloveniji;
  • naučili krovce, kako pravilno odstranjevati azbestne in cement-azbestne odpadke ne glede na velikost pokrite površine.
Neposredna ciljna javnost so:
  • vodstvo in lokalni aktivisti čistilnih akcij v Sloveniji,
  • občinski uradniki: župani, oddelki za okolje in prostor, vodstva komunalnih podjetij, okoljski inšpektorat, zdravstveni inšpektorat;
  • krovci v Sloveniji, tako tisti, ki imajo dovoljenje za odstranjevanje cement-azbestne kritine nad 300 m2, kot tudi tisti, ki nimajo takega dovoljenja in odkrivajo cement-azbestne strehe manjših dimenzij ali lažno prikazanih manjših dimenzij.
  • dolgoročno so ciljna javnost vsi prebivalci Slovenije, od otrok v vrtcih in osnovnih šolah, do njihovih staršev in starih staršev.

Vsebina projekta

Projekt se ja začel z organizacijo nacionalnega srečanja različnih deležnikov, nadaljeval pa z regijskimi srečanji, katerih cilj je ozaveščanje občinskih funkcionarjev, okoljskih inšpektorjev, uslužbencev komunalnih podjetij, nevladnih organizacij in medijev o pomenu pravilnega rokovanja z azbestnimi odpadki in izdelki. Ob nadaljevanju dela na ravni regij pa se projekt usmerja tudi v najbolj ranljivo skupino delavcev, tj. delavcev v gradbeništvu, ki odstranjujejo azbest-cementne kritine. V pripravi je izobraževalni program in gradiva, ki bodo delavcem in delodajalcem v pomoč pri preprečevanju izpostavljenosti azbestu.

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki