Projekti

> Domov > Projekti

Projekti

Znanstveni in empirični dokazi kažejo, da prihaja pri ljudeh, ki so bili izpostavljeni prestrukturiranju podjetij, do večje obolevnosti in umrljivosti ter zmanjšane zaposljivosti.
Promocija zdravega dela za delavce s kroničnimi boleznimi – PHWork je bil 9. skupna pobuda Evropske mreže za promocijo zdravja pri delu (ENWHP). ...
Evropska mreža za promocijo zdravja pri delu (European Network for Workplace Health Promotion - ENWHP) v letih 2007-2009 razvila 7. skupno pobudo ...
Po podatkih različnih raziskav je v Evropi v povprečju okoli 10 odstotkov zaposlenih žrtev različnih oblik trpinčenja na delovnem mestu ...
Namen projekta je vplivati na delodajalce in delavce, da bodo v okviru vseživljenjskega učenja osvajali znanje in veščine za zdrav delovni in življenjski slog ...
Projekt LEECH (Krepitev transverzalnih kompetenc nižje izobraženih delavcev, povezanih z njihovimi izbirami v zvezi z zdravjem, v okviru sprememb na trgu dela)  ...

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki
Priročnik