Publikacije

> Domov > Publikacije > Sanitas et labor

Publikacije

< Nazaj na publikacije

Sanitas et labor

Sanitas et labor je periodična znanstveno-strokovna publikacija za področje medicine dela, prometa in športa, psihologije dela in promocije zdravja pri delu.

Izdaja: Klinični inštitut za medicino dela prometa in športa, Združenje za medicino dela, prometa in športa
Izhaja: trikrat letno
Jezik: slovenski, angleški

Slovenska znanstvena strokovna revija.

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki