Aktualno

> Domov > Aktualno > Seminar za izvajalce Izobraževanja Čili za delo

Novice

< Nazaj na novice

Seminar za izvajalce Izobraževanja Čili za delo

Izvajalci izobraževanja za svetovalce za promocijo zdravja pri delu so se sredi septembra 2016 udeležili seminarja, ki je bil namenjen predstavitvi razvoja in celovite prenove programa Čili za delo, spoznavanju aktivnih oblik poučevanja in učenja ter poenotenju učnih pristopov.

Prenova programa Čili za delo se je začela pred poldrugim letom z dopolnitvijo in prilagoditvijo temeljnega učnega gradiva, tj. Učbenika za promocijo zdravja pri delu Čili za delo, nadaljuje pa se s prenovo izvedbe izobraževanja, ki bo na podlagi celovite evalvacije v še večji meri prilagojeno potrebam in željam udeležencev, hkrati pa bo omogočalo njihovo večjo vključenost preko aktivnih oblik učenja.

 

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki