Publikacije

> Domov > Publikacije > Prvi slovenski učbenik o promociji zdravja pri delu

Publikacije

< Nazaj na publikacije

Prvi slovenski učbenik o promociji zdravja pri delu

Predstavljamo vam učbenik Čili za delo: Učbenik za promocijo zdravja pri delu, ki so ga v celoti pripravili slovenski avtorji.
Avtorji posameznih poglavij opisujejo strategije in ukrepe promocije zdravja pri delu na podlagi teorij za razumevanje, predvidevanje in spreminjanje vedenjskih, socialnih in okoljskih dejavnikov zdravja.

Učbenik je nastal na osnovi večletnega delovanja Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa na področju zdravja delavcev in promocije zdravja pri delu ter prizadevanj k širitvi znanja in implementaciji ukrepov v delovna okolja. Namenjen je vsem tistim, ki se želijo učiti o promociji zdravja pri delu. Predstavlja učinkovit teoretični okvir, ponuja temelje za načrtovanje in izvajanje programov promocije zdravja pri delu v različnih delovnih okoljih ter spodbuja (bodoče) svetovalce za promocijo zdravja pri delu, da prepoznajo pomen promocije zdravja pri ohranjajnju in krepitvi zdravja vseh zaposlenih.

Učbenik v predgovoru zajema razmišljanje o etičnih vprašanjih v zvezi z zdravjem pri delu, nato pa v okviru 13 vsebinskih poglavij sistematično in pregledno predstavi različna področja promocije zdravja pri delu:

1. Zdravje in promocija zdravja pri delu (vključno s podpoglavjema o vseživljenjskem učenju in komuniciranju v delovnem okolju)
2. Timsko delo
3. Načrtovanje in izvajanje programov in projektov promocije zdravja pri delu
4. Analiza zdravja delavcev
5. Ergonomija pri delu                                                                  
6. Kemijski dejavniki tveganja
7. Dejavniki tveganja za poškodbe
8. Organizacija dela
9. Doživetja preobremenjenosti pri delu
10. Varovanje dostojanstva pri delu
11. Preprečevanje uporabe psihoaktivnih snovi
12. Prehrana
13. Gibanje

Iz recenzije izr. prof. dr. Ivana Eržena, dr. med., spec. epidemiologije, spec. za javno zdravje
"Učbenik ČILI ZA DELO predstavlja izredno pomemben prispevek k zagotavljanju sistematičnega pristopa pri usposabljanju vseh, ki bodo delovali na področju ohranjanja in krepitve zdravja zaposlenih."

Iz recenzije prim. prof. dr. Marjana Bilbana, dr. med., spec. MDPŠ
"Promocija zdravja pri delu nam nudi možnost, da z znanjem poleg lastne stroke okrepimo predvsem delavce in delodajalce (ter preko njih družbo v celoti), kajti le tako bomo stopili iz zatohlih ambulant in naše delo približali delovnemu okolju, kamor tudi sodimo."

Učbenik lahko naročite tukaj.

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki