Dogodki

> Domov > Dogodki > Spletna predavanja: Covid-19 in delovno okolje

Dogodki

< Nazaj na dogodki

Spletna predavanja: Covid-19 in delovno okolje

Delovne organizacije so bile zaradi pojava novega koronavirusa prisiljene uvajati številne ukrepe za preprečevanje okužbe, hkrati pa morajo zaradi omejitev na ravni države nenehno prilagajati tudi delovne procese, reorganizirati kader ali začasno zaustavljati svoje delovanje. Pri tem se odpirajo številna praktična in strokovna vprašanja, na nekatera poskušamo odgovarjati v naših spletnih predavanjih, namenjenih tako delodajalcem in njihovim zaposlenim kot tudi strokovnjakom, ki sodelujejo pri skrbi za zdravje in varnost pri delu.

Povezave do predavanj:

Socialna izolacija in osamljenost (asist. dr. Nataša Dernovšček Hafner, Matej Čeh)

Delo na domu – tveganja in kako jih obvladovati (Ajda Erzar, prof. dr. Metoda Dodič Fikfak)

Testiranje zaposlenih na prisotnost protiteles za SARS-COV-2 (Ajda Erzar, asist. Martin Kurent)

Telemedicina – možnosti za medicino dela, prometa in športa (Viktor Strauch)

Vloga zdravnika specialista epidemiologa pri obravnavi Covid-19 pozitivne osebe (dr. Boris Kopilović, Nacionalni inštitut za javno zdravje)

Vloga izvajalca medicine dela ob pojavi bolezni Covid-19 v delovnem okolju (Brigita Peternelj, Medicep)

Kako ravnati z zaščitnimi maskami in katera razkužila uporabiti v delovnih okoljih (doc. dr. Mateja Logar, UKC Ljubljana, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja)

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki