> Domov > Projekti > Varno delo na soncu

Varno delo na soncu

Poleg pozitivnih učinkov na človeka (predvsem tvorba vitamina D) ima sonce tako pri kratkotrajni intenzivni kot tudi dolgotrajni izpostavljenosti številne negativne posledice za zdravje.

Delo na prostem, še posebno v poletnih mesecih, navadno vključuje daljšo izpostavljenost rakotvornemu ultravijoličnemu sevanju (UV-sevanju) in visokim temperaturam, zato pomeni tveganje za zdravje delavcev. Projekt sofinancira Ministrstvo za zdravja RS.
Mikro podjetje
Malo podjetje
Srednje ali veliko podjetje
Izberite velikost podjetja