Viri in dodatno branje

> Domov > Gripa > Viri in dodatno branje

Viri in dodatno branje

1. Nacionalni inštitut za javno zdravje. Gripa: Kako se pred njo zaščititi in kako ukrepati v primeru, če zbolimo. 2015. Pridobljeno 13. 7. 2016 s spletne strani:
http://www.nijz.si/sl/publikacije/gripa-kako-se-pred-njo-zavarovati-in-kako-ukrepati-v-primeru-ce-zbolimo.

2. Nichol K, Lind A, Margolis K et al. The effectiveness of vaccination against influenza in healthy, working adults. NEJM 1995; 333 (14): 889-93.

3. Buxton Bridges C, Thompson WW, Meltzer MI et al. Effectiveness and Cost-Benefit of Influenza Vaccination of Healthy Working Adults: A Randomized Controlled Trial. Jama 2000; 284(13): 1655–1663.

4. Wilde JA, McMillan JA, Serwint J et al. Effectiveness of Influenza Vaccine in Health Care Professionals: A Randomized Trial. Jama 1999; 281 (10): 908–912.

5. Kuster SP, Shah PS, Coleman BL et al. Incidence of influenza in healthy adults and healthcare workers: a systematic review and meta-analysis. PLoS One 2011; 6 (10): e26239.

6. Bull AL, Bennet N, Pitcher HC et al. Influenza vaccine coverage among health care workers in Victorian public hospitals. Med J Aust 2007; 186 (4): 185-83.

7. Carman WF, Elder AG, Wallace LA e tal. Effects of influenza vaccination of health-care workers on mortality of elderly people in long-term care: a randomized controlled trial. Lancet 2000; 355 (14): 889-93.

8. Colombo GL, Ferro A, Vinci M et al. Cost-benefit analysis of influenza vaccination in
a public healthcare unit. Therapeutics and Clinical Risk Management 2006: 2(2): 219-226.

9. Harvard Medical School. 10 Flu Myths. Harvard Health Publications, 2009. Pridobljeno 13. 7. 2016 s spletne strani: http://www.health.harvard.edu/diseases-and-conditions/10-flu-myths.

10. National Health and Medical Research Council (NHMRC). The Australian Immunisation Handbook, 10th edition. Pridobljeno 7. 10. 2016 s spletne strani:
http://www.immunise.health.gov.au/internet/immunise/publishing.nsf/Content/Handbook10-home.

11. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Vaccines and Immunization. Influenza. Pridobljeno 1. 3. 2015 s spletne strani:
http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/flu.html.

12. European Centre for Disease Prevention and Control. Sesional influenza: Factsheet for the general public. Pridobljeno 7. 10. 2016 s spletne strani: http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/basic_facts/Pages/factsheet_general_public.aspx.

13. Kumar S, Fan J, Melzer-Lange M e tal. H1N1 hemagglutinin-inhibition seroprevalence in Emergency Department Health Care workers after the first wave of the 2009 influenza pandemic. Pediatr Emerg Care 2011; 27 (9): 804-7.

<< Nazaj na Gripa

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki