Aktualno

> Domov > Aktualno > Zaključek izobraževanja za svetovalce za PZD 2023

Novice

< Nazaj na novice

Zaključek izobraževanja za svetovalce za PZD 2023

Letošnje izobraževanje svetovalcev za promocijo zdravja Čili za delo se je 10. oktobra zaključilo z modulom Kemijski dejavniki tveganja. Tako je s seminarskim delom izobraževanja opravila že sedemnajsta generacija entuziastov, ki v delovnih okoljih po vsej Sloveniji uvajajo sistematičen pristop k ukrepom za boljše zdravje zaposlenih. 

Izobraževalni program traja 120 ur, od tega je 80 ur predavanj in vaj, razdeljenih na 10 oz. 11 dni, preostali čas pa je namenjen samostojnemu učenju, preverjanju znanja in pripravi projektne naloge, ki mora zajemati analizo zdravja v konkretnem podjetju in predlog ukrepov v okviru problemskega področja, izbranega na podlagi rezultatov analize. 


Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki