Aktualno

> Domov > Aktualno > Zaključni simpozij projekta Premik - povabilo k prijavi

Novice

< Nazaj na novice

Zaključni simpozij projekta Premik - povabilo k prijavi

V okviru projekta PREMIK pripravljamo spletni simpozij, ki bo 20. in 21. aprila 2021 in na katerem bomo predstavili analizo zdravstvenega stanja 12 skupin delavcev, za katere velja zavarovalna doba s povečanjem. Rezultati projekta bodo v pomoč pri prenovi sistema poklicnega zavarovanja v Sloveniji.

Prijavite se lahko na povezavi: http://www.premik.net/aktualno/dogodki-koledar/zakljucni-simpozij-projekta-premik. Program je na voljo TUKAJ.

V projektu PREMIK (Poklicno zavarovanje Razvoj enotnega modela zdravstvene analize glede na izpostavljenost in kategorijo delovnega mesta) smo opravili obširno analizo, ki je bila tako po velikosti zajete populacije kot tudi po vsebini in metodologiji v Sloveniji narejena prvič, saj je obravnavala celotne poklicne skupine skozi dvajsetletno obdobje in med seboj povezala podatke iz različnih baz, in sicer podatke o umrljivosti in obolevnosti zaradi različnih vzrokov in posebej rakavih bolezni, o bolnišničnih obravnavah, bolniškem staležu in invalidnosti.
Projekt sta sofinancirala Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Rezultati projekta bodo v pomoč pri prenovi sistema poklicnega zavarovanja v Sloveniji.

Kotizacije ni. Postopek odobritve programa simpozija za pridobitev točk za zdravnike in varnostne inženirje je v teku.

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki
infotočka MDPŠ