Publikacije

> Domov > Publikacije > Zdravje v času prestrukturiranja (HIRES): Priporočila in odzivi posameznih držav ter politike EU

Publikacije

< Nazaj na publikacije

Zdravje v času prestrukturiranja (HIRES): Priporočila in odzivi posameznih držav ter politike EU

Glavni cilj projekta je bil prevod publikacije Zdravje v času prestrukturiranja (HIRES): Priporočila in odzivi posameznih držav ter politike EU (Health in restructuring (HIRES): Recommendations, National Responses and Policy Issues in the EU) v jezike vseh petih sodelujočih držav

Publikacija (pdf)

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki
infotočka MDPŠ