Dogodki

> Domov > Dogodki > Zdravo in varno delo z azbestom

Dogodki

< Nazaj na dogodki

Zdravo in varno delo z azbestom

V marcu 2016 potekajo delavnice za zaposlene v krovski in drugih gradbenih dejavnostih, kjer lahko prihaja do izpostavljenosti azbestu.

V okviru izobraževanja udeležencem predstavimo splošne informacije o azbestu in posledicah azbesta za zdravje ter osnovne informacije glede zakonskih ureditev na področju opravljanja gradbenih in vzdrževalnih del, kjer delavci prihajajo v stik z azbestom, ter na področju odstranjevanja azbestnih odpadkov. Udeleženci se na izobraževanju podrobno seznanijo s smernicami za varno delo z azbestom ter se naučijo ustreznega rokovanja z azbestnimi odpadki. Delavnice vključujejo tudi natančen prikaz pravilnega odstranjevanja cementazbestne kritine in uporabe osebne varovalne opreme.

Celoten program izobraževanja

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki
Priročnik