Projekti

> Domov > Projekti > BREZ AZBESTA - varna delovna mesta
< Nazaj na projekti

BREZ AZBESTA - varna delovna mesta

Vsi gradbeni delavci, zlasti pa krovci, zidarji, inštalaterji in drugi, ki se ukvarjajo z obnovitvenimi deli v gradbeništvu, so potencialno ogroženi zaradi izpostavljenosti azbestu na delovnem mestu oziroma v delovnem okolju.
Azbest najdemo v več kot 3000 izdelkih (strešna kritina – »salonitka«, brizgani ometi, gradbene plošče za pregradne stene, izolacijske in tesnilne mase, platno (za ovijanje cevi) in tkanine (rokavice, vrvi, trakovi, zavese …), lepila, barve, vodovodne in kanalizacijske cevi, talne obloge (plošče vinaz), premazi (za fasade, strehe …). Letna proizvodnja azbesta v svetu je še vedno okrog 4 milijone ton ali 0,7 kilograma na človeka, čeprav so številne države prepovedale njegovo uporabo.

Ocenjujemo,
  • da v Sloveniji najmanj okrog 30 odstotkov vseh kritin vsebuje azbest;
  • da je tveganje za zdravje ljudi zelo visoko;
  • da je med delavci prisotno neznanje in/ali pomanjkljivo poznavanje azbesta;
  • da so delavci pri delu izpostavljeni azbestu, pa tega ne vedo, ali pa izpostavljenosti pripisujejo manjše tveganje..


Več o zaščiti delavcev in več o tem kako preprečiti učinke zaradi izpostavljenosti azbestu na delovnem mestu oziroma v delovnem okolju, si preberite na spodnji povezavi.


Več informacij ...
Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki