Dogodki

> Domov > Dogodki

Dogodki

Delavnice za male delodajalce

Delavnica je namenjena vsem, ki jih zanima področje promocije zdravja pri delu (PZD) oz. načrtovanje ukrepov promocije zdravja, predvsem pa mikro in malim podjetnikom ter samostojnim podjetnikom, ki v promociji zdravja prepoznajo koristi za posameznika, za delovno organizacijo in za družbo.

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki
Priročnik