Publikacije

> Domov > Publikacije > Promocija zdravega dela za delavce s kroničnimi boleznimi: Vodnik po dobrih praksah

Publikacije

< Nazaj na publikacije

Promocija zdravega dela za delavce s kroničnimi boleznimi: Vodnik po dobrih praksah

Promocija zdravega dela za delavce s kroničnimi boleznimi – PHWork je bil 9. skupna pobuda Evropske mreže za promocijo zdravja pri delu (ENWHP). V projekt je bilo vključenih 18 aktivnih članic mreže ENWHP iz različnih evropskih držav, med njimi tudi Slovenija, ki jo kot nacionalna kontaktna točka zastopa Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa (KIMDPŠ). Projekt je sofinancirala Evropska komisija v okviru programa javnega zdravja (Public Health Programme 2008-2013), katerega izvajanje je v pristojnosti Generalnega direktorata za zdravje in varstvo potrošnikov (DG Sanco) in zasleduje cilj izboljšanja zdravja in dobrega počutja državljanov EU. Projekt je trajal od aprila 2011 do aprila 2013.

Namen projekta je bil osveščati delodajalce in druge deležnike o pomenu in koristnosti ohranjanja zaposlitve delavcev s kroničnimi boleznimi, pridobiti delodajalce, da delavcem s kroničnimi boleznimi po dolgotrajni odsotnosti z dela z različnimi ukrepi olajšajo vrnitev na delo, ter spodbujati izmenjavo izkušenj, ki krepijo reintegracijo na delo pri kronično bolnih delavcih.

Cilji projekta

Cilji projekt so bili:
  • identifikacija, izbira in širjenje primerov dobre prakse, ki delavcem s kroničnimi boleznimi omogočajo boljše pogoje za delo, olajšajo vrnitev na delo po dolgotrajni bolniški odsotnosti in jih skušajo čim dlje obdržati v svetu dela;
  • na podlagi primerov dobre prakse v delovnih okoljih oblikovati smernice za delodajalce in podjetja;
  • prepričati deležnike v podjetjih in na višjih ravneh, da se vlaganje v programe, ki prispevajo k zdravju in blaginji delavcev s kroničnimi boleznimi in njihovih družin, izplača;
  • organizacija evropske kampanje, ki bo potekala v več kot 20 evropskih državah, kampanja bo vključevala pripravo nacionalne baze pomembnih deležnikov, oblikovanje in širjene smernic ter primerov dobre prakse.

Gradiva

V okviru projekta sta nastali publikacija Promocija zdravega dela za delavce s kroničnimi boleznimi: Vodnik po dobrih praksah  in letak. - See more at: http://cili-za-delo.mmstudio.si/phwork---promocija-zdravega-dela-za-delavce-s-kronicnimi-boleznimi-16-01-2014.html#sthash.e6OCFbpH.dpuf
Promocija zdravega dela za delavce s kroničnimi boleznimi – PHWork je bil 9. skupna pobuda Evropske mreže za promocijo zdravja pri delu (ENWHP). V projekt je bilo vključenih 18 aktivnih članic mreže ENWHP iz različnih evropskih držav, med njimi tudi Slovenija, ki jo kot nacionalna kontaktna točka zastopa Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa (KIMDPŠ). Projekt je sofinancirala Evropska komisija v okviru programa javnega zdravja (Public Health Programme 2008-2013), katerega izvajanje je v pristojnosti Generalnega direktorata za zdravje in varstvo potrošnikov (DG Sanco) in zasleduje cilj izboljšanja zdravja in dobrega počutja državljanov EU. Projekt je trajal od aprila 2011 do aprila 2013.

Namen projekta je bil osveščati delodajalce in druge deležnike o pomenu in koristnosti ohranjanja zaposlitve delavcev s kroničnimi boleznimi, pridobiti delodajalce, da delavcem s kroničnimi boleznimi po dolgotrajni odsotnosti z dela z različnimi ukrepi olajšajo vrnitev na delo, ter spodbujati izmenjavo izkušenj, ki krepijo reintegracijo na delo pri kronično bolnih delavcih.

Gradiva


V okviru projekta sta nastali publikacija Promocija zdravega dela za delavce s kroničnimi boleznimi: Vodnik po dobrih praksah (pdf) in letak (pdf).

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki