Aktualno

> Domov > Aktualno > Čili za delo čim dlje

Novice

< Nazaj na novice

Čili za delo čim dlje

Srečanje slovenske mreže za promocijo zdravja pri delu, ki je bilo konec novembra 2017 v Ljubljani, je bilo letos posvečeno promociji zdravja pri delu za starejše delavce in je potekalo pod sloganom Čili za delo čim dlje. Predavanjem je sledila okrogla miza z naslovom Ohranjanje zdravja starejših delavcev - izzivi in rešitve.

Glavno sporočilo srečanja je, da morajo aktivnosti promocije zdravja pri delu potekati skozi celotno delovno in da je treba vanje vključevati zaposlene od vstopa v delovno življenje pa vse do upokojitve. Takšni dolgoročni programi promocije zdravja morajo torej zajeti vse zaposlene, seveda pa je treba ukrepe ustrezno prilagajati glede na potrebe in značilnosti določene skupine (npr. starost, obremenitve in tveganja pri delu, zdravstvene omejitve itd.).

Predstavitve z letošnjega srečanja:
Zakaj nimamo zaposlenih več starejših?
Kakšen naj bo prehod v upokojitev?
Management zdravja na delovnem mestu - izziv in priložnost za daljše življenje
Delazmožnost starejšega delavca
Kako naj starejši delavci ostanejo Čili čim dlje?
Kako lahko v podjetju preko medgeneracijskega sodelovanja izboljšamo zdravje zaposlenih (in poslovanje)?

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki