Dogodki

> Domov > Dogodki > Srečanje mreže za promocijo zdravja pri delu 2016

Dogodki

< Nazaj na dogodki

Srečanje mreže za promocijo zdravja pri delu 2016

Srečanje slovenske mreže za promocijo zdravja pri delu je potekalo 6. decembra v ljubljanskem Grand hotelu Union. Vodilna tema srečanja je bila pomen načrtovanja programov promocije zdravja pri delu v podjetjih in analize zdravja kot pomembne faze načrtovanja, predstavljeni pa so bili tudi trije primeri dobre prakse na področju promocije zdravja pri delu v slovenskih podjetjih.

Program dogodka


Predstavitve z letošnjega srečanja:

Pomen načrtovanja v promociji zdravja pri delu

Kritični pogled na analizo zdravja kot prvo fazo načrtovanja

Kaj dela programe promocije zdravja pri delu uspešne?

Varno delo z azbestom - projekt promocije zdravja v krovski dejavnosti


Vpliv nočnega dela na počutje in zdravje zaposlenih v DARS in v Policiji


Program promocije zdravja na delovnem mestu v podjetju DS Smith

Načrt promocije zdravja pri delu v podjetju Dhimahi d. o. o.

Promocija zdravja pri delu v šolah

Promocija zdravja na delovnem mestu v zdravstvenih ustanovah

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki
Priročnik