Aktualno

> Domov > Aktualno

Aktualno

Na inštitutu nudimo brezplačno podporo za vse, ki so doživeli mobing oz. trpinčenje na delovnem mestu in bi želeli v pogovoru s strokovnjakom iskati rešitve za prihodnost. Termini pogovorov so vsako tretjo sredo v mesecu.

V sredo, 24. maja, je potekal tretji Dan za zdravje v UKC Ljubljana, ki ga za zaposlene organizira Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa v tesnem sodelovanju z Inštitutom za medicinsko rehabilitacijo UKC Ljubljana. Tudi letošnji dan za zdravje je bil v znamenju ergonomskih ukrepov pri delu, saj so kostno-mišične bolezni najpogostejša z delom povezana zdravstvena težava bolnišničnega osebja.
Kajenje in pitje alkohola med evropskimi dijaki na splošno kaže trend upadanja, vendar ne v vseh državah. Povečuje se raba novih drog in nastajajo nove oblike zasvojenosti.
Izvajalci izobraževanja za svetovalce za promocijo zdravja pri delu so se sredi septembra 2016 udeležili seminarja o razvoju programa Čili za delo in aktivnih oblikah poučevanja in učenja.
Predstavljamo vam učbenik Čili za delo: Učbenik za promocijo zdravja pri delu, ki so ga v celoti pripravili slovenski avtorji

Rezultati raziskave, ki smo jo opravili po stečaju v podjetju Mura, kažejo na slabo zdravstveno stanje delavcev, še posebej izstopa slabo duševno zdravje: za depresijo se je zdravila kar četrtina anketiranih, vsak sedmi pa je že pomislil na samomor. Za temi podatki pa se skrivajo pretresljive zgodbe Murinih delavk, zbrali smo štiri izmed njih.

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki
infotočka MDPŠ