Aktualno

> Domov > Aktualno

Aktualno

Kajenje in pitje alkohola med evropskimi dijaki na splošno kaže trend upadanja, vendar ne v vseh državah. Povečuje se raba novih drog in nastajajo nove oblike zasvojenosti.
Izvajalci izobraževanja za svetovalce za promocijo zdravja pri delu so se sredi septembra 2016 udeležili seminarja o razvoju programa Čili za delo in aktivnih oblikah poučevanja in učenja.
Predstavljamo vam učbenik Čili za delo: Učbenik za promocijo zdravja pri delu, ki so ga v celoti pripravili slovenski avtorji

Rezultati raziskave, ki smo jo opravili po stečaju v podjetju Mura, kažejo na slabo zdravstveno stanje delavcev, še posebej izstopa slabo duševno zdravje: za depresijo se je zdravila kar četrtina anketiranih, vsak sedmi pa je že pomislil na samomor. Za temi podatki pa se skrivajo pretresljive zgodbe Murinih delavk, zbrali smo štiri izmed njih.

Na oktobrskem mednarodnem simpoziju o azbestu so strokovnjaki predstavili podatke o razširjenosti in zdravljenju azbestnih bolezni, nekatera pravna vprašanja v zvezi s pravicami obolelih in varovanjem zdravja in okolja pred škodljivimi vplivi azbesta ter primere dobre prakse ravnanja z azbestnimi izdelki in odpadki.
Sredi maja je V UKC Ljubljana pod okriljem KIMDPŠ potekal prvi Dan za zdravje kot del širših aktivnosti s sloganom Pokončni pri delu, Čili v UKC Ljubljana, namenjen pa je bil vsem zaposlenim v ustanovi. Dan za zdravje je le eden izmed ukrepov programa promocije zdravja. Vodilna tema letošnjega dneva za zdravje so bili ergonomski ukrepi pri delu.

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki
infotočka MDPŠ