Aktualno

> Domov > Aktualno

Aktualno

V nagradni igri Varno delo na soncu smo podjetjem razdelili privlačne nagrade: stojala z dozirniki zaščitne kreme in komplete osebne varovalne opreme za zaščito pred soncem. Nagrajencem čestitamo!
Naredite si bremena lažja in ostanite čili! Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa.
Podjetja, v katerih delo v poletnih mesecih vsaj delno poteka na prostem, vabimo k sodelovanju v nagradni igri z bogatimi nagradami. S pravilnimi odgovori na nagradni vprašanji si lahko podjetja prislužijo priročno stojalo z dozirnikom sončne zaščitne kreme ali komplet osebne varovalne opreme za zaščito pred soncem.
Delo na prostem v poletnih mesecih predstavlja tveganje za zdravje delavcev tako zaradi UV-sevanja kot tudi visokih temperatur. V okviru kampanje Varno delo na soncu smo sredi junija 2018 na gradbišču na Grablovičevi ulici v Ljubljani predstavili ukrepe za učinkovito zaščito delavcev, ki so izpostavljeni škodljivim sončnim žarkom in vročini.
V letošnjem letu nadaljujemo kampanjo za varno delo na soncu, s katero želimo spodbuditi delodajalce k uvajanju ukrepov za zaščito delavcev pred temi tveganji, med delavci pa povečati zavedanje o pomenu varovanja svojega zdravja pred škodljivimi učinki ultravijoličnega sevanja in visokih temperatur.

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje opozarja na negativne učinke za zdravje prebivalstva, ki bi jih prineslo sprejetje predloga Zakona o kanabisu, in poziva Odbor za zdravje DZ, da pri presoji predloga zakona upošteva strokovne argumente.

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki