Aktualno

> Domov > Aktualno

Aktualno

Srečanje slovenske mreže za promocijo zdravja pri delu, ki je bilo konec novembra 2017 v Ljubljani, je bilo posvečeno promociji zdravja pri delu za starejše delavce in je potekalo pod sloganom Čili za delo čim dlje. Predavanjem je sledila okrogla miza z naslovom Ohranjanje zdravja starejših delavcev - izzivi in rešitve.

Na inštitutu nudimo brezplačno podporo za vse, ki so doživeli mobing oz. trpinčenje na delovnem mestu in bi želeli v pogovoru s strokovnjakom iskati rešitve za prihodnost. Termini pogovorov so vsako tretjo sredo v mesecu.

V sredo, 24. maja, je potekal tretji Dan za zdravje v UKC Ljubljana, ki ga za zaposlene organizira Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa v tesnem sodelovanju z Inštitutom za medicinsko rehabilitacijo UKC Ljubljana. Tudi letošnji dan za zdravje je bil v znamenju ergonomskih ukrepov pri delu, saj so kostno-mišične bolezni najpogostejša z delom povezana zdravstvena težava bolnišničnega osebja.
Kajenje in pitje alkohola med evropskimi dijaki na splošno kaže trend upadanja, vendar ne v vseh državah. Povečuje se raba novih drog in nastajajo nove oblike zasvojenosti.
Izvajalci izobraževanja za svetovalce za promocijo zdravja pri delu so se sredi septembra 2016 udeležili seminarja o razvoju programa Čili za delo in aktivnih oblikah poučevanja in učenja.
Predstavljamo vam učbenik Čili za delo: Učbenik za promocijo zdravja pri delu, ki so ga v celoti pripravili slovenski avtorji

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki