Aktualno

> Domov > Aktualno

Aktualno

Dolgotrajna izpostavljenost soncu je eden od najpomembnejših dejavnikov za razvoj kožnega raka, tveganje za zdravje pri delu na prostem pa predstavljajo tudi visoke temperature.V kampanji Sonce peče, nič ne reče zato opozarjamo na pomen zaščite.

Na inštitutu v svoje vrste vabimo sodelavko ali sodelavca za delo na področju promocije zdravja pri delu. Ustvarjalno, raznoliko in dinamično področje vključuje razvoj in izvajanje novih preventivnih programov, izobraževanj ter gradiv za delodajalce in delavce.

V letu 2022 smo izdali prenovljene priročnike Zdravi delavci v zdravih organizacijah, ki so koristen pripomoček pri načrtovanju programov promocije zdravja pri delu. Priročniki so tudi v dopolnjeni izdaji izšli v treh različicah glede na velikost organizacije.
Z letošnjim srečanjem mreže za promocijo zdravja pri delu, ki je bilo 7. decembra v Grand hotelu Union, smo obeležili 15-letnico programa Čili za delo in izobraževanja za svetovalce za PZD. Srečanje je bilo zato pretežno namenjeno predstavitvam konkretnih programov.
KIMDPŠ je ob svoji 50-letnici organiziral strokovno srečanje, ki je pod sloganom V prihodnost na izkušnjah preteklosti potekalo 18. in 19. maja 2022 v Ljubljani. Na srečanju so bili predstavljeni pomembni izzivi, projekti in aktivnosti na področju zdravja delavcev, poklicnih voznikov in športnikov. Objavljamo gradiva in posnetke s srečanja.
Letošnje srečanje slovenske mreže za promocijo zdravja pri delu, ki je bilo 10. novembra na daljavo, je bilo posvečeno številnim spremembam, ki jih je v organizacije prinesla epidemija covida-19 in bodo v veliki meri krojile delo in delovne odnose tudi v prihodnosti. Če ste srečanje zamudili, si lahko ogledate posnetek.

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki