Aktualno

> Domov > Aktualno

Aktualno

Pri delu na prostem v poletnih mesecih je treba poskrbeti za ustrezno prilagoditev delovnih mest z uvedbo organizacijskih in drugih zaščitnih ukrepov ter tako omejiti negativne vplive sončnega sevanja in visokih temperatur na zdravje delavcev. Zaščita pred soncem in njegovimi negativnimi učinki pa je pomembna tudi pri prostočasnih dejavnostih na prostem.
KIMDPŠ je 20. in 21. aprila organiziral spletni simpozij o raziskavi zdravstvenega stanja skupin delavcev v poklicnem zavarovanju, ki se ga je udeležilo okoli 180 strokovnjakov s področja varnosti in zdravja pri delu ter predstavnikov socialnih partnerjev. Simpozij je odprl minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj.
V okviru projekta PREMIK pripravljamo spletni simpozij, ki bo 20. in 21. aprila 2021 in na katerem bomo predstavili analizo zdravstvenega stanja 12 skupin delavcev, za katere velja zavarovalna doba s povečanjem. Obljavljamo program simpozija in povezavo za prijave k udeležbi.
Objavljamo uporabni gradivi, s katerimi bi morali biti poleg preostalih zdravnikov seznanjeni tudi specialisti medicine dela, prometa in športa, in sicer: priporočila za preiskave pljučne funkcije po covidu-19 in protokol testiranja zaposlenih v vzgojno-izobraževalni dejavnosti.
Od pojava Covid-19 in prvega pandemijskega obdobja se je nabralo veliko izkušenj in znanja tako o virusu SARS-CoV-2 in poteku bolezni kot tudi o učinkovitih načinih zaščite pred okužbo. Pripravili smo pregled literature o učinkovitosti različnih vrst obraznih mask in respiratorjev ter o oceni tveganja za okužbo v delovnem okolju.
Ministrstvo za zdravje RS je izdalo protokol za obvladovanje širjenja novega koronavirusa v delovnih okoljih, po katerem delavce, ki so bili v visoko rizičnem tesnem stiku z okuženim, obravnavata delodajalec in pooblaščeni zdravnik medicine dela ter presojata o uvedbi karantene na domu.

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki