Aktualno

> Domov > Aktualno

Aktualno

V okviru projekta PREMIK pripravljamo spletni simpozij, ki bo 20. in 21. aprila 2021 in na katerem bomo predstavili analizo zdravstvenega stanja 12 skupin delavcev, za katere velja zavarovalna doba s povečanjem. Obljavljamo program simpozija in povezavo za prijave k udeležbi.
Objavljamo uporabni gradivi, s katerimi bi morali biti poleg preostalih zdravnikov seznanjeni tudi specialisti medicine dela, prometa in športa, in sicer: priporočila za preiskave pljučne funkcije po covidu-19 in protokol testiranja zaposlenih v vzgojno-izobraževalni dejavnosti.
Od pojava Covid-19 in prvega pandemijskega obdobja se je nabralo veliko izkušenj in znanja tako o virusu SARS-CoV-2 in poteku bolezni kot tudi o učinkovitih načinih zaščite pred okužbo. Pripravili smo pregled literature o učinkovitosti različnih vrst obraznih mask in respiratorjev ter o oceni tveganja za okužbo v delovnem okolju.
Ministrstvo za zdravje RS je izdalo protokol za obvladovanje širjenja novega koronavirusa v delovnih okoljih, po katerem delavce, ki so bili v visoko rizičnem tesnem stiku z okuženim, obravnavata delodajalec in pooblaščeni zdravnik medicine dela ter presojata o uvedbi karantene na domu.
Ob poslabšanju epidemiološke situacije COVID-19 Epidemiološka služba NIJZ ne more slediti več vsem kontaktom. Objavljamo priporočila za zdravnike medicine dela kot pomoč pri svetovanju podjetjem, če bi se ta obrnila na izvajalca medicine dela za oceno tveganosti stikov delavcev v podjetju.
KIMDPŠ v sodelovanju z Združenjem za medicino dela, prometa in športa ter Nacionalnim inštitutom za javno zdravje uvaja strokovno podporo specialistom medicine dela, prometa in športa ter inženirjem varnosti pri delu preko infotočke (e-pošta: info.covid.kimdps@kclj,si; tel.: 01 522 26 92).

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki
infotočka MDPŠ