Aktualno

> Domov > Aktualno

Aktualno

KIMDPŠ sodeluje v nacionalni strokovni skupini projekta Promocija duševnega zdravja na delovnem mestu, ki poteka 12 evropskih držav kot podprojekt krovnega evropskega projekta Skupne aktivnosti za duševno zdravje in blagostanje.
Evropska mreža za promocijo zdravja pri delu (ENWHP) je na zaključni konferenci projekta Promocija zdravja za delavce s kroničnimi boleznimi (PHWork) sprejela Bruseljsko deklaracijo ...
Osrednji cilj promocije zdravja je boljše zdravje ljudi in s tem večja kakovost življenja in dela, zanemarljivo pa tudi ni dejstvo, da se zaradi dobrih programov promocije zdravja manjšajo stroški za zdravstveno in socialno varstvo.
KIMDPŠ je jeseni 2013 organiziral strokovno srečanje slovenske mreže za promocijo zdravja pri delu, ki je bilo posvečeno medsebojnemu sodelovanju in interdisciplinarnosti promocije zdravja pri delu.

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki
infotočka MDPŠ