Aktualno

> Domov > Aktualno

Aktualno

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa (KIMDPŠ) opozarja na zavajajočo vsebino Deklaracije o načelih za regulacijo konoplje v Republiki Sloveniji, ki je objavljena na spletni strani inštituta ICANNA in poleg medicinske rabe konoplje podpira tudi t. i. osebno rabo oz. rabo »za zadevanje«.
Srečanje slovenske mreže za promocijo zdravja pri delu, ki je bilo konec novembra 2017 v Ljubljani, je bilo posvečeno promociji zdravja pri delu za starejše delavce in je potekalo pod sloganom Čili za delo čim dlje. Predavanjem je sledila okrogla miza z naslovom Ohranjanje zdravja starejših delavcev - izzivi in rešitve.

Na inštitutu nudimo brezplačno podporo za vse, ki so doživeli mobing oz. trpinčenje na delovnem mestu in bi želeli v pogovoru s strokovnjakom iskati rešitve za prihodnost. Termini pogovorov so vsako tretjo sredo v mesecu.

V sredo, 24. maja, je potekal tretji Dan za zdravje v UKC Ljubljana, ki ga za zaposlene organizira Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa v tesnem sodelovanju z Inštitutom za medicinsko rehabilitacijo UKC Ljubljana. Tudi letošnji dan za zdravje je bil v znamenju ergonomskih ukrepov pri delu, saj so kostno-mišične bolezni najpogostejša z delom povezana zdravstvena težava bolnišničnega osebja.
Kajenje in pitje alkohola med evropskimi dijaki na splošno kaže trend upadanja, vendar ne v vseh državah. Povečuje se raba novih drog in nastajajo nove oblike zasvojenosti.
Izvajalci izobraževanja za svetovalce za promocijo zdravja pri delu so se sredi septembra 2016 udeležili seminarja o razvoju programa Čili za delo in aktivnih oblikah poučevanja in učenja.

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki