Aktualno

> Domov > Aktualno

Aktualno

KIMDPŠ je jeseni 2013 organiziral strokovno srečanje slovenske mreže za promocijo zdravja pri delu, ki je bilo posvečeno medsebojnemu sodelovanju in interdisciplinarnosti promocije zdravja pri delu.

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki