Aktualno

> Domov > Aktualno

Aktualno

Srečanje mreže za promocijo zdravja pri delu, že deveto po vrsti, ki je bilo sredi novembra 2018, smo posvetili preprečevanju izpostavljenosti kemijskim snovem na delovnem mestu ter se tako pridružili kampanji Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu.
V nagradni igri Varno delo na soncu smo podjetjem razdelili privlačne nagrade: stojala z dozirniki zaščitne kreme in komplete osebne varovalne opreme za zaščito pred soncem. Nagrajencem čestitamo!
Naredite si bremena lažja in ostanite čili! Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa.
Podjetja, v katerih delo v poletnih mesecih vsaj delno poteka na prostem, vabimo k sodelovanju v nagradni igri z bogatimi nagradami. S pravilnimi odgovori na nagradni vprašanji si lahko podjetja prislužijo priročno stojalo z dozirnikom sončne zaščitne kreme ali komplet osebne varovalne opreme za zaščito pred soncem.
Delo na prostem v poletnih mesecih predstavlja tveganje za zdravje delavcev tako zaradi UV-sevanja kot tudi visokih temperatur. V okviru kampanje Varno delo na soncu smo sredi junija 2018 na gradbišču na Grablovičevi ulici v Ljubljani predstavili ukrepe za učinkovito zaščito delavcev, ki so izpostavljeni škodljivim sončnim žarkom in vročini.
V letošnjem letu nadaljujemo kampanjo za varno delo na soncu, s katero želimo spodbuditi delodajalce k uvajanju ukrepov za zaščito delavcev pred temi tveganji, med delavci pa povečati zavedanje o pomenu varovanja svojega zdravja pred škodljivimi učinki ultravijoličnega sevanja in visokih temperatur.

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki