Aktualno

> Domov > Aktualno

Aktualno

Podjetja, v katerih delo v poletnih mesecih vsaj delno poteka na prostem, vabimo k sodelovanju v nagradni igri z bogatimi nagradami. S pravilnimi odgovori na nagradni vprašanji si lahko podjetja prislužijo priročno stojalo z dozirnikom sončne zaščitne kreme ali komplet osebne varovalne opreme za zaščito pred soncem.
Delo na prostem v poletnih mesecih predstavlja tveganje za zdravje delavcev tako zaradi UV-sevanja kot tudi visokih temperatur. V okviru kampanje Varno delo na soncu smo sredi junija 2018 na gradbišču na Grablovičevi ulici v Ljubljani predstavili ukrepe za učinkovito zaščito delavcev, ki so izpostavljeni škodljivim sončnim žarkom in vročini.
V letošnjem letu nadaljujemo kampanjo za varno delo na soncu, s katero želimo spodbuditi delodajalce k uvajanju ukrepov za zaščito delavcev pred temi tveganji, med delavci pa povečati zavedanje o pomenu varovanja svojega zdravja pred škodljivimi učinki ultravijoličnega sevanja in visokih temperatur.

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje opozarja na negativne učinke za zdravje prebivalstva, ki bi jih prineslo sprejetje predloga Zakona o kanabisu, in poziva Odbor za zdravje DZ, da pri presoji predloga zakona upošteva strokovne argumente.

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa (KIMDPŠ) opozarja na zavajajočo vsebino Deklaracije o načelih za regulacijo konoplje v Republiki Sloveniji, ki je objavljena na spletni strani inštituta ICANNA in poleg medicinske rabe konoplje podpira tudi t. i. osebno rabo oz. rabo »za zadevanje«.
Srečanje slovenske mreže za promocijo zdravja pri delu, ki je bilo konec novembra 2017 v Ljubljani, je bilo posvečeno promociji zdravja pri delu za starejše delavce in je potekalo pod sloganom Čili za delo čim dlje. Predavanjem je sledila okrogla miza z naslovom Ohranjanje zdravja starejših delavcev - izzivi in rešitve.

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki
infotočka MDPŠ