Aktualno

> Domov > Aktualno

Aktualno

Pred ponovnim zagonom proizvodnje oz. poslovanja je potrebno zagotoviti varne delovne razmere za zaposlene in pripraviti načrt za pravilno ukrepanje v primeru potrjene okužbe s COVID-19 v podjetju. Podjetjem svetujemo, da oblikujejo krizni tim, ki določa, uravnava in spremlja aktivnosti.

Anketa med svetovalci za promocijo zdravja pri delu je pokazala, da organizacije za zaščito pred Covid-19 najpogosteje zagotavljajo dezinfekcijska sredstva, prezračujejo prostore, razkužujejo površine ter zagotavljajo maske in rokavice za enkratno uporabo. Na vidnih mestih nameščajo higienska navodila.

Duševno zdravje zaposlenih je med pandemijo COVID-19 še posebej pomembno. Za zdravstvene delavce smo  pripravili priporočila, kako ravnati v razmerah, ko se stiske zaposlenih stopnjujejo. Priporočila bodo v pomoč tudi v drugih sektorjih in delovnih okoljih, ki nadaljujejo z delom.

Podjetjem in ustanovam, kjer zaposleni vsaj delno opravljajo delo na prostem v poletnih mesecih, nudimo kratko brezplačno usposabljanje Varno delo na soncu, s katerim želimo povečati zavedanje delavcev in delodajalcev o pomenu o preprečevanja tveganj zaradi izpostavljenosti škodljivemu sončnemu sevanju in visokim temperaturam zraka.
V številnih krajih po Sloveniji se ob prijaznem vremenu napovedujejo spomladanske čistilne akcije v naravi. Za vse, ki se boste udeležili čiščenja narave, okolice svojega doma, igrišč in podobno navajamo nekaj priporočil o ravnanju z azbestnimi odpadki, ki smo jih pripravili v sodelovanju z NIJZ.
Srečanje mreže za promocijo zdravja pri delu, že deveto po vrsti, ki je bilo sredi novembra 2018, smo posvetili preprečevanju izpostavljenosti kemijskim snovem na delovnem mestu ter se tako pridružili kampanji Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu.

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki