Aktualno

> Domov > Aktualno

Aktualno

V letošnjem letu nadaljujemo kampanjo za varno delo na soncu, s katero želimo spodbuditi delodajalce k uvajanju ukrepov za zaščito delavcev pred temi tveganji, med delavci pa povečati zavedanje o pomenu varovanja svojega zdravja pred škodljivimi učinki ultravijoličnega sevanja in visokih temperatur.

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje opozarja na negativne učinke za zdravje prebivalstva, ki bi jih prineslo sprejetje predloga Zakona o kanabisu, in poziva Odbor za zdravje DZ, da pri presoji predloga zakona upošteva strokovne argumente.

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa (KIMDPŠ) opozarja na zavajajočo vsebino Deklaracije o načelih za regulacijo konoplje v Republiki Sloveniji, ki je objavljena na spletni strani inštituta ICANNA in poleg medicinske rabe konoplje podpira tudi t. i. osebno rabo oz. rabo »za zadevanje«.
Srečanje slovenske mreže za promocijo zdravja pri delu, ki je bilo konec novembra 2017 v Ljubljani, je bilo posvečeno promociji zdravja pri delu za starejše delavce in je potekalo pod sloganom Čili za delo čim dlje. Predavanjem je sledila okrogla miza z naslovom Ohranjanje zdravja starejših delavcev - izzivi in rešitve.

Na inštitutu nudimo brezplačno podporo za vse, ki so doživeli mobing oz. trpinčenje na delovnem mestu in bi želeli v pogovoru s strokovnjakom iskati rešitve za prihodnost. Termini pogovorov so vsako tretjo sredo v mesecu.

V sredo, 24. maja, je potekal tretji Dan za zdravje v UKC Ljubljana, ki ga za zaposlene organizira Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa v tesnem sodelovanju z Inštitutom za medicinsko rehabilitacijo UKC Ljubljana. Tudi letošnji dan za zdravje je bil v znamenju ergonomskih ukrepov pri delu, saj so kostno-mišične bolezni najpogostejša z delom povezana zdravstvena težava bolnišničnega osebja.

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki
infotočka MDPŠ