Aktualno

> Domov > Aktualno

Aktualno

Tveganje za okužbo z novim koronavisusom je zaradi večjega števila ljudi večje tudi v delovnem okolju, kjer je treba splošna priporočila ustrezno prilagoditi in spodbujati zaposlene, da se jih dosledno držijo. Poiskali in posneli smo primere dobre prakse na področju varovanja zdravja zaposlenih pred Covid-19, ki jih predstavljamo v kratkih filmih.

Pred ponovnim zagonom proizvodnje oz. poslovanja je potrebno zagotoviti varne delovne razmere za zaposlene in pripraviti načrt za pravilno ukrepanje v primeru potrjene okužbe s COVID-19 v podjetju. Podjetjem svetujemo, da oblikujejo krizni tim, ki določa, uravnava in spremlja aktivnosti.

Anketa med svetovalci za promocijo zdravja pri delu je pokazala, da organizacije za zaščito pred Covid-19 najpogosteje zagotavljajo dezinfekcijska sredstva, prezračujejo prostore, razkužujejo površine ter zagotavljajo maske in rokavice za enkratno uporabo. Na vidnih mestih nameščajo higienska navodila.

Duševno zdravje zaposlenih je med pandemijo COVID-19 še posebej pomembno. Za zdravstvene delavce smo  pripravili priporočila, kako ravnati v razmerah, ko se stiske zaposlenih stopnjujejo. Priporočila bodo v pomoč tudi v drugih sektorjih in delovnih okoljih, ki nadaljujejo z delom.

Podjetjem in ustanovam, kjer zaposleni vsaj delno opravljajo delo na prostem v poletnih mesecih, nudimo kratko brezplačno usposabljanje Varno delo na soncu, s katerim želimo povečati zavedanje delavcev in delodajalcev o pomenu o preprečevanja tveganj zaradi izpostavljenosti škodljivemu sončnemu sevanju in visokim temperaturam zraka.
V številnih krajih po Sloveniji se ob prijaznem vremenu napovedujejo spomladanske čistilne akcije v naravi. Za vse, ki se boste udeležili čiščenja narave, okolice svojega doma, igrišč in podobno navajamo nekaj priporočil o ravnanju z azbestnimi odpadki, ki smo jih pripravili v sodelovanju z NIJZ.

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki