Aktualno

> Domov > Aktualno

Aktualno

Ministrstvo za zdravje RS je izdalo protokol za obvladovanje širjenja novega koronavirusa v delovnih okoljih, po katerem delavce, ki so bili v visoko rizičnem tesnem stiku z okuženim, obravnavata delodajalec in pooblaščeni zdravnik medicine dela ter presojata o uvedbi karantene na domu.
Ob poslabšanju epidemiološke situacije COVID-19 Epidemiološka služba NIJZ ne more slediti več vsem kontaktom. Objavljamo priporočila za zdravnike medicine dela kot pomoč pri svetovanju podjetjem, če bi se ta obrnila na izvajalca medicine dela za oceno tveganosti stikov delavcev v podjetju.
KIMDPŠ v sodelovanju z Združenjem za medicino dela, prometa in športa ter Nacionalnim inštitutom za javno zdravje uvaja strokovno podporo specialistom medicine dela, prometa in športa ter inženirjem varnosti pri delu preko infotočke (e-pošta: info.covid.kimdps@kclj,si; tel.: 01 522 26 92).
KIMDPŠ je 2. septembra 2020 v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije organiziral novinarsko konferenco, na kateri so predstavniki strokovnih institucij, delodajalskih organizacij in pristojnih ministrstev opozorili na pomen preventivnih ukrepov pred širjenjem Covid-19 v delovnem okolju.
Slovenski dermatologi v svojih ordinacijah opažajo povečan obisk oseb z močno zagorelo kožo in sončnimi opeklinami, ki so nastale pri delu in gibanju na prostem. Zato je pomembno, da tudi v zgodnji jeseni upoštevamo zaščitne ukrepe pred škodljivimi sončnimi žarki, pa tudi pred posledicami visokih temperatur.
Tveganje za okužbo z novim koronavisusom je zaradi večjega števila ljudi večje tudi v delovnem okolju, kjer je treba splošna priporočila ustrezno prilagoditi in spodbujati zaposlene, da se jih dosledno držijo. Poiskali in posneli smo primere dobre prakse na področju varovanja zdravja zaposlenih pred Covid-19, ki jih predstavljamo v kratkih filmih.

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki