Aktualno

> Domov > Aktualno

Aktualno

Podjetjem in ustanovam, kjer zaposleni vsaj delno opravljajo delo na prostem v poletnih mesecih, nudimo kratko brezplačno usposabljanje Varno delo na soncu, s katerim želimo povečati zavedanje delavcev in delodajalcev o pomenu o preprečevanja tveganj zaradi izpostavljenosti škodljivemu sončnemu sevanju in visokim temperaturam zraka.
V številnih krajih po Sloveniji se ob prijaznem vremenu napovedujejo spomladanske čistilne akcije v naravi. Za vse, ki se boste udeležili čiščenja narave, okolice svojega doma, igrišč in podobno navajamo nekaj priporočil o ravnanju z azbestnimi odpadki, ki smo jih pripravili v sodelovanju z NIJZ.
Srečanje mreže za promocijo zdravja pri delu, že deveto po vrsti, ki je bilo sredi novembra 2018, smo posvetili preprečevanju izpostavljenosti kemijskim snovem na delovnem mestu ter se tako pridružili kampanji Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu.
V nagradni igri Varno delo na soncu smo podjetjem razdelili privlačne nagrade: stojala z dozirniki zaščitne kreme in komplete osebne varovalne opreme za zaščito pred soncem. Nagrajencem čestitamo!
Naredite si bremena lažja in ostanite čili! Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa.
Na KIMDPŠ smo prepričani, da je mogoče z ukrepi promocije zdravja izboljšati zdravje delavcev, ga okrepiti in s tem tudi znižati bolniško odsotnost ter povečati učinkovitost zaposlenih, izboljšati organizacijsko klimo in posledično povečati zadovoljstvo bolnikov.

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki
infotočka MDPŠ