Aktualno

> Domov > Aktualno

Aktualno

KIMDPŠ je 2. septembra 2020 v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije organiziral novinarsko konferenco, na kateri so predstavniki strokovnih institucij, delodajalskih organizacij in pristojnih ministrstev opozorili na pomen preventivnih ukrepov pred širjenjem Covid-19 v delovnem okolju.
Slovenski dermatologi v svojih ordinacijah opažajo povečan obisk oseb z močno zagorelo kožo in sončnimi opeklinami, ki so nastale pri delu in gibanju na prostem. Zato je pomembno, da tudi v zgodnji jeseni upoštevamo zaščitne ukrepe pred škodljivimi sončnimi žarki, pa tudi pred posledicami visokih temperatur.
Tveganje za okužbo z novim koronavisusom je zaradi večjega števila ljudi večje tudi v delovnem okolju, kjer je treba splošna priporočila ustrezno prilagoditi in spodbujati zaposlene, da se jih dosledno držijo. Poiskali in posneli smo primere dobre prakse na področju varovanja zdravja zaposlenih pred Covid-19, ki jih predstavljamo v kratkih filmih.

Pred ponovnim zagonom proizvodnje oz. poslovanja je potrebno zagotoviti varne delovne razmere za zaposlene in pripraviti načrt za pravilno ukrepanje v primeru potrjene okužbe s COVID-19 v podjetju. Podjetjem svetujemo, da oblikujejo krizni tim, ki določa, uravnava in spremlja aktivnosti.

Anketa med svetovalci za promocijo zdravja pri delu je pokazala, da organizacije za zaščito pred Covid-19 najpogosteje zagotavljajo dezinfekcijska sredstva, prezračujejo prostore, razkužujejo površine ter zagotavljajo maske in rokavice za enkratno uporabo. Na vidnih mestih nameščajo higienska navodila.

Duševno zdravje zaposlenih je med pandemijo COVID-19 še posebej pomembno. Za zdravstvene delavce smo  pripravili priporočila, kako ravnati v razmerah, ko se stiske zaposlenih stopnjujejo. Priporočila bodo v pomoč tudi v drugih sektorjih in delovnih okoljih, ki nadaljujejo z delom.

Čili za delo

S programom Čili za delo želimo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Preverite priporočila za
izvajanje promocije zdravja
pri delu v vašem podjetju!

Dogodki
infotočka MDPŠ